آموزش و پرورش در اجرای محورهای بیانیه گام دوم نقش مهمی دارد

درهمه محورهای بیانیه گام دوم آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی دارد و می تواند با تحلیلی بر روی آن در افق 10 تا 20 ساله اقداماتی با هدف درخشش بیشتر آموزش و پرورش و نقش آفرینی مضاعف دانش آموزان جوان و نوجوان انجام دهد.

بام میبد : آیت الله علیرضا اعرافی در نشست شورای آموزش و پرورش با تشکر از مجموعه فعالیت های آموزش و پرورش در سال 98 افزود: یکی از موفقیت آموزش و پرورش راهیابی دانش آموزان به دانشگاه ها از طریق کنکور و کسب رتبه ممتاز آموزش و پرورش دراین زمینه است که باید از مسئولین و والدین دانش آموزان در تداومی که این موفقیت داشته است تشکرکرد.

وی در ادامه به مجموعه فعالیت های فرهنگی ، هدایتی و تربیتی آموزش و پرورش و رتبه هایی که در سطح استان در ارتباط نیز حائز شده است و نیز از جذب کمک های خیرین با پیگیری که آموزش و پرورش کرده و نیز از خیرین که دراین چند سال همراهی با آموزش و پرورش در ساخت و تجهیز مدارس داشته اند به طور خاص و همچنین از مسئولین شهرستان برای همکاری که با آموزش و پرورش داشته اند قدردانی کرد.

امام جمعه از توجه به دانش آموزان خاص که فرزندان بیمار ، طلاق ، زندانیان و ایتام اعم از بومی و مهاجر هستند نیز قدردانی کرد و درخواست تداوم این حمایت و نگاه ویژه کرد تا آسیبی از این سختی ها متوجه دانش آموزان نشود و رشد علمی آنها را تهدید نکند.

وی تصریح : بومی و غیر بومی مطرح نیست هر کس صلاحیت  ، استعداد و توانایی شخصی دارد باید بتواند در سایه عدالت آموزشی و آسیب زدایی از فضای آموزش و پرورش  رشد کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به لزوم ارتباط داشتن آموزش و پرورش و دانشگاه ها در جهت تعامل و توسعه و نیز ارتباط با ادارات و اولویت بخشی مسائل آموزش و پرورش در ادارات و نوآوری و پیشگام بودن درارائه طرح های جدید اشاره کرد.

موفقیت 22 ساله دانش آموزان میبدی در کنکور ستودنی است

فرماندارمیبد نیز موفقیت 22 ساله دانش آموزان میبدی در کنکور را تبریک گفت و افزود: با افق 24 تا 25 ساله ای که برای آموزش و پرورش از سوی امام جمعه میبد تعریف شده هر مسئولی هم با آمدن تابع شرایط بوده و هرچه درتوانش بوده انجام داده است.

حسین فلاح افزود: معلمین نیز در حمایت از دانش آموزان محروم هر ماهه بخشی از حقوق خود را به حساب ویژه ایتام واریز می کنند که در این شرایط کاری ارزشمند است.

وی با مهم شمردن هم پوشانی دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش دراستفاده از مجموعه آزمایشگاهی پیام نور اظهار امیدواری کرد : ان شاءالله در سال آینده نیز برنامه ریزی خوبی در جهت تداوم موفقیت های آموزش و پرورش انجام شود.

منبع : www.irna.ir/yazd