انفجار گاز در کوچه فضیلت 22 در محله بارجین میبد باعث مرگ مادر33 ساله و دو فرزندش شد.

بام میبد : مسئول آتش نشانی میبد گفت : ساعت 15 و 23 دقیقه روز شنبه پسر همسایه منزل روبرویی خانه ای که انفجار گاز در آن رخ داده با دیدن دودی که از دودکش این خانه می بیند با آتش نشانی تماس می گیرد و آتش نشانی ساعت 15 و 27 با رسیدن به محل حادثه از در پشتی ساختمان با شکستن قفل وارد منزل شده  و قربانی ها را به بیمارستان منتقل می کنند.

محمد جواد بحری با اشاره به اینکه متاسفانه عمل احیاء قربانی های حادثه موثر واقع نشده و آنها فوت کرده اند ، افزود: انفجار و آتش سوزی 2 تا 3 ساعت قبل رخ داده است.

 وی در ادامه گفت : متاسفانه مادر که در آشپزخانه بوده دچار سوختگی شده و فرزندان هم نتوانسته بودند ازمنزل بیرون بروند به علت حرارت شدید دچار سوختگی و خفگی شده اند.

این انفجار در طبقه زیرین ساختمان محل سکونت زهره باقری مادر 33 ساله و دو فرزندش یک دختر 13 ساله به نام فاطمه منصوری و یک پسر 4 ساله به نام نعیم منصوری رخ داده است.