رئیس شورای اسلامی شهر میبد از تصویب طرح تفصیلی این شهر که میبدی ها قریب به 11 سال انتظار آن را می کشیدند خبر داد.

حسینعلی فلاح، در ارتباط با تصویب این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح بعد از نزدیک به 11 سال با پیگیری هایی که شورای پنجم داشت امروز در جلسه کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید اما با توجه به طول کشیدن آن عملا کارایی ندارد.

وی افزود: با توجه با جلسه های برگزار شده مقرر شد این طرح به تصویب برسد و بعد با کمک یک مشاور جدید این طرح به روز شده و اصلاحاتی دیگر در آن صورت گیرد.

وی گفت : البته اصلاحات موردی که در این طرح مد نظر بود با شرکتی که در کمیسیون ماده پنج داشتیم برطرف شد و طرح با اصلاحات انجام شده به تصویب رسیده است.

رئیس شورای شهر شهرستان میبد یادآور شد: اعتبارات اولیه برای تهیه طرح جامع میبد نیز تامین شده و قول داده شده تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی تصریح کرد : این طرح با پیگیری های بسیار زیاد شورای شهر و شهرداری ، فرماندار میبد و نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امید است که مسائل و مشکل هایی که مردم با آن روبرو هستند و مجبورند برای اخذ مجوز به کمیسیون ماده پنج در مرکز استان بروند رفع شود.

این مسئول دلیل عدم تصویب طرح در این 11 سال را اختلاف هایی که بین شهرداری و مشاور پیش آمده ذکر کرد.