مشاور فرماندار میبد در امور بانوان و خانواده گفت : رسیدن به سن تکلیف شروع دوره و روزهایی نو از زندگی است که با آغاز آن خانواده ها و جامعه نگاه دیگری به بچه ها دارند.

بام میبد : کبری خواجه پورمشاور فرماندار میبد در امور بانوان و خانواده در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دبستان کوثر میبد افزود: با برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان خود می فهمند که دوره ای جدید از زندگی آنها شروع شده که باید به گونه ای دیگر روزهای خود را شروع کنند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند.

وی گفت : تلاش های دانش آموزان در این مسیر ارزشمند و مورد توجه است و برای اینکه نشان داده شود که تلاش های چه اندازه ارزشمند است به بهترین و زیباترین برنامه دانش آموزان بعد از رسیدن به سن تکلیف در جشنی که درپایان سال تحصیلی امسال برگزار می شود جوایزی اهدا خواهد شد.

مشاور فرماندار میبد در امور بانوان و خانواده تصریح کرد : خانواده های می توانند در این چالش شرکت کنند و از بهترین برنامه فرزند خود تصویر بگیرند تا به بهترین تصویر و نماد برنامه اجرا شده توسط دانش آموزان در راستای به تکلیف رسیدن هدایایی اهدا شود.

مشاور فرماندار میبد در امور بانوان و خانواده اظهارداشت : بهترین روز زندگی برای هر کس روزی است که حداوند نگاه ویژه ای به او داشته و رحمت خدا شامل حالش شده است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که امروز سرلوحه ای باشد که دانش آموزان یک هدف برای خود در نظر بگیرند تا در سال جدید آن را دنبال کنند.

مجتمع اموزشی کوثر ۶ ساله سابقه فعالیت به صورت غیرانتفاعی در بخشهای دبستان غیردولتی ،اموزشگاه علمی ازاد و کانون ریاضی دارد و تا کنون موفق به کسب موفقیت در حوزه های مختلف گردیده است.

این آموزشگاه در حال حاضر با جمعبت بالغ بر ۱۰۰ نفر در شاخص ها مختلف و حوزه های آموزشی،علمی ، فرهنگی ، هنری ، مهارتی و…در حال فعالیت در شهرستان  میبد می باشد .