آمار آنالیز شده و برنامه محور شاخص برنامه ریزی ارتقای سلامت است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد گفت: آمارارائه شده به تنهایی گویا نیست بلکه موثر بودن آن به دنبال تحلیل ، برنامه محوری و قابل استفاده بودن برای ارتقای سلامت مشخص می شود.

بام میبد : احمد ترحمی روز شنبه در دومین مجمع سلامت شهرستان میبد افزود: با عنایت به اینکه در جلسات آمارها و نمودارهایی ارائه می شود اما زمانی آمار مهم است که از داده های آن در جهت ارتقای سلامت استفاده شود و ما در این ارتباط به همگرایی و هم افزایی و تعامل بین همه دستگاه ها داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد افزود: سلامت یکی از مولفه های امنیت پایداردر همه ابعاد آن است به طوری که افزایش سرقت ، خشونت و پرخاشگری و … در جامعه نشان دهنده عدم تعادل روحی و روانی جامعه که به موضوع سلامت مرتبط می باشد.

وی تصریح کرد : مقوله سلامت و اجتماعی سازی آن یک یک موضوع درون سازمانی ، درون گروهی و مختص به یک بخش نیست بلکه وظیفه همگانی است و  نیاز به عزم جدی دارد و لازم است در این راستا همه دستگاه ها همکاری داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد یادآور شد: آنچه اهمیت دارد پیشگیری می باشد چون به دنبال آن دیگر به افزایش تخت بیمارستان ها و امکانات کلینیکی و پراکلینیکی افتخار نمی شود بلکه به کاهش تعداد مراجعین و ارتقای سواد سلامت جامعه که با پیشگیری تحقق یافته افتخار می شود.

وی درادامه از مسئولین شهرستان خواست تمام توان و تلاش و همت خود را در راستای ارتقای سواد سلامت و داشتن اجتماعی شاداب و با نشاط به کار گیرند.

موضوع سلامت اجتماعی و معنوی در جامعه مورد غفلت واقع شده است

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز دراین نشست با اشاره به پیام امام جمعه میبد گفت : چند بعد از سلامت همه جانبه به ویژه سلامت اجتماعی و معنوی مغفول مانده که باید مورد عنایت و توجه قرارگیرد.

دکتر محمدحسن لطفی در ادامه به رصد مسائل مرتبط به سلامت و برنامه ریزی برای حل آنها در سال آینده اشاره کرد.

وی یادآورشد: برای رصد راحت تر مسائل ساختارهایی درهفت بعد تعریف شده که با توجه به اینکه در شهرستان کار بر روی این ابعاد در حال انجام است باید مسئولین نسبت به تقویت و پشتیبانی انجام این اموراهتمام داشته باشند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رعایت پیوست سلامت را ضروری شمرد وتصریح کرد: وظیفه کمیته دیده بانی سلامت جمع آوری اطلاعات مرتبط با سلامت درچهار بعد آن را به عهده دارد که جای آن در شهرستان با توجه به جمعیت بیش از 100 هزار نفری که دارد خالی احساس می شود.

سلامت سطح مقدماتی پیشگیری نظم پذیری و پایبندی به قوانین است

مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی یزد هم با اشاره به موضوع پیشگیری از نظم پذیری وپایبندی به قوانین سلامتبه عنوان ماهیت سطح مقدماتی پیشگیری که اجتماعی است یاد کرد.

دکتر احمد حائریان افزود: مردم باید بدانند که تا آنجا که ممکن است بیمار نشوند همانطورکه  در رد و بدل کردن و گفتن علائم بیماری به همدیگر اطلاعاتی به وجود می آید که می تواند به صورت هدفمند و همراه با آموزش این دانسته ها را افزایش داد وبه دنبال آن جامعه را توانمند و مسلح کرد.

وی همچنین امورخیری در شهرستان میبد ستود و گفت باید تلاش کرد این مرتبط به موضوع سلامت انجام پذیرد.

همچنین فرماندار میبد با تشکراز خیرین که درهمه زمینه ها پای کار هستند ، گفت : خیرین شاید انتظار داشته باشند  درآنچه انجام می دهند مسئولین د رتجهیز و تکمیل آن حمایت ، پشتیبانی و توجه داشته باشند.

ارائه خدمات مناسب تر به شهر میبد به عنوان شهر 104 هزار نفری مورد انتظار است

حسین فلاح افزود: علی رغم اینکه مسائل در زمینه تامین پزشکان حل شد اما با عنایت به جمعیت 104 تا 105 هزار نفری شهرستان میبد که بعد از مرکز استان پرجمعیت ترین شهر استان است و نیز خیرینی پا به کار دارد ، باید خدمات به صورت ظریف تر ، دقیق تر و مناسب تر انجام شود.

وی همچنین به لزوم هم پوشانی دستگاه ها و اداراتی نظیر اداره بهزیستی ، شهرداری ، کمیته امداد و … درجهت ارتقای موضوع سلامت اشاره کرد.

فرماندارمیبد اجرای طرح کانون سلامت محلات را هم ذکر کرد که در میبد در بخش ندوشن و منطقه علی آباد با حضور و مشارکت مردم و شبکه بهداشت و همکاری همه ادارات که باید همیشه همراهی داشته باشند انجام شد.