مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي يزد گفت: زیلوی میبد به عنوان یک برند است و نمی توان به منفعت آنی این برند توجه داشت ، باید به کیفیت بافت زیلو توجه کرد.

سيد مسعود عظيمي در دومین جلسه شورای راهبری خوشه زیلو افزود: خوشه زیلو با اینکه 30 تا 40 سال از عملیاتی شدن موضوع خوشه در دنیا می گذرد موضوع جدیدی است و بسیاری به علت ندانستن مفهوم ماهوی خوشه زیلو تصوری از آن ندارند.

وی افزود: دانشگاه زمانی مقدس است که به رسالت خودش عمل کند و امروز دانشگاه میبد با در اختیار گذاشتن فضای دانشگاه و فکر و وقت اساتید این مکان مقدس دراختیار خوشه زیلو به رسالت خود عمل کرد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي يزد با تشکر از کسانی که در حوزه خوشه زیلو همکاری می کنند ، تصریح کرد: با احترام گذاشتن به کار بانوان ،  پذیرش بانوان  و هم ساز با کارشان و مداخله زیاد نکردن زیاد در کار آنها باید گفت که بانوان فوق العاده کار می کنند.

وی با اشاره به اینکه همان طور که فرش ماشینی به وجود آمده زیلوی ماشینی هم به وجود می آید یادآور شد : به همان اندازه که تولید فرش های ماشینی بیشتر شد فرش های دست بافت ارزش بیشتری پیدا کرد و این امر نشان دهنده این است که کار کردن روی کیفیت با تلاش اهمیت دارد.

رویکرد دانشگاه میبد مهارت افزایی در حوزه زیلواست

رئیس دانشگاه میبد نیز در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه میبد درزمینه زیلو درحوزه پژوهش و برگزاری همایش زیلو همکاری خواهد کرد ، گفت: همچنین یکی از مهارت افزایی هایی  که این دانشگاه به دنبال آن است زیلو است و مقرر شده چند دار زیلو و قالی در دانشگاه جهت این امر گذاشته شود تا بنا بر آنچه مصوب شده دانشجویان رشته ایران شناسی و نیز در صورت تمایل دانشجویان دیگر با ایجاد این مهارت در خود ، پروژه هایی تحقیقاتی و کاربردی را هم دراین حوزه دنبال کنند و از حمایت دانشگاه در این کار بهره مند شوند.   

دکتر عباس کلانتری همچنین به مشارکت درانجام پروژه های زیلو نیز قول مساعد داد و افزود : همه به عنوان یک ایرانی دربرابر هنر و صنایع دستی مسئولیت داریم و در این راستا برنامه ریزی شده تا رشته هنر و صنایع دستی و به ویژه فرش نیز در میان رشته های دانشگاهی دانشگاه میبد گنجانده شود.

از پراکنده کاری درحوزه زیلو اجتناب شود

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یزد نیزگفت : خوشه زیلو واسط بین دولت و بخش خصوصی زیلو بافی است و همه هدف در خوشه ایجاد همکاری بین بخش های مختلف است.

محمدرضا دهقانی درادامه با توصیه به اجتناب از پراکنده کاری درحوزه زیلو ، راه اندازی دفتر خوشه زیلو در یزد در شرکت شهرک های صنعتی یزد ، ایجاد دفتر در میبد در شاه عباسی ، شناختن دغدغه ها و تلاش برای چاره اندازی با برگزاری نشست ها ، پیگیری بیمه زیلوبافان ، ترویج زیلو و به کار گرفتن خبرنگاران به این منظوردر خبرگزاری ها ، فراهم کردن مقدمات ایجاد بانک اطلاعاتی زیلو و… از اقدامات انجام شده و در حال انجام خوشه زیلو برشمرد.

 وی همچنین به تدوین و برگزاری دوره تربیت مربی هنر زیلو بافی  درجهاد دانشگاهی که مورد استقبال قرار گرفته است و نیز طرح پایش سلامت زیلوبافان از طریق ایجاد پرونده های الکترونیکی اشاره کرد که خوشه زیلو بافی درصدد انجام آن به مهیا شدن شرایط است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یزد شرکت در نمایشگاه ها ، به کارگیری عکاسان در حوزه زیلو برای تبلیغات ، مذاکره با صادر کنندگان و … را از اقدامات انجام شده یاد کرد.

تولید زیلوی مرغوب مورد توجه باشد

به گفته محقق میبدی تولید زیلوی مرغوب ، شناساندن زیلوی مرغوب ، تهیه نخ پنبه به رنگ گیاهی اهمیت دارد و باید به آن توجه شود.

عبدالعظیم پویا افزود: زمانی زیلو درمحاق قرار گرفته بود و به عنوان یک فرش معمولی می شناختند ، تلاش شد زیلو به مفهوم واقعی آن شناسانده شود و همچنان لازم است در این راستا تلاش شود و باید برای رونق دادن به زیلو فرشی تولید کرد که به نخ ورنگ مرغوب تولید شود.

در این نشست همچنین بر معرفی زیلو به عنوان فرش سلامت و فرش فرهنگ و فراهم آوردن شرایط و بستر مناسب  برای تولید زیلوهایی مرغوب دراین راستا تاکید شد و مقرر شد کارگاه رنگرزی مشترک که همه از آن خریداری کنند ایجاد شود.

قدیمی‌ترین زیلوی میبد مربوط به 850 سال پیش است که در موزه این شهر نگهداری می‌شود. همچنین نفیس‌ترین زیلوی این شهر متعلق به قرن 12 هجری قمری است که بر روی آن 24 سجاده طراحی‌ و در حاشیه آن نام واقف و تاریخ هزار و 118 هجری قمری نقش بسته است.