از تلاشهای افتخار آفرین دانش آموزان و معلمان دبستان پسرانه میرمحمدی محله بشنیغان میبد توسط هیئت های مذهبی محله بشنیغان قدردانی شد.

بام میبد : همزمان با روز بزرگداشت نظامی گنجوی از تلاش و کوشش ادانش آموزان و معلمان دبستان میرمحمدی واقع در محله بشنیغان توسط  هیئت های قمر بنی هاشم  و رقیه خاتون بشنیغان میبد قدردانی شد.

دانش آموزان دبستان پسرانه میرمحمدی با تلاش و کوشش مدیریت و کادر علمی آموزشگاه و نیز تلاش خودشان توانسته اند در طول سال حائز مقام های اول تا سوم در زمینه های گوناگون هنری و علمی در سطح استان و شهرستان میبد شوند.