بام میبد : توانمندی های دانش آموزان دبیرستان فاطمیه مهرجرد میبد در حوزه صنایع دستی و پخت خوراکی ها و انواع نان ها با برگزاری بازارچه کارآفرینی به نمایش گذاشته شد. همچنین با برگزاری این بازارچه دانش آموزان هنر دست ها و دسترنج های خود را به فروش می رساندند و به این طریق به […]

بام میبد : توانمندی های دانش آموزان دبیرستان فاطمیه مهرجرد میبد در حوزه صنایع دستی و پخت خوراکی ها و انواع نان ها با برگزاری بازارچه کارآفرینی به نمایش گذاشته شد.

همچنین با برگزاری این بازارچه دانش آموزان هنر دست ها و دسترنج های خود را به فروش می رساندند و به این طریق به نوعی با کسب و کار و تجارت آشنایی یافتند.