بام میبد : حسین بمانی در نشست بهزیستی و مسئولان بانک ها با اشاره به اینکه اولین سالی است که قبل از تمام شدن سال جذب اعتبارات بند ب تبصره بودجه قانون اعتبارات داشته ایم ، افزود: در سال 97 اعتباری به میزان 22 میلیارد تومان برای اداره بهزیستی استان ابلاغ شد که از این […]

بام میبد : حسین بمانی در نشست بهزیستی و مسئولان بانک ها با اشاره به اینکه اولین سالی است که قبل از تمام شدن سال جذب اعتبارات بند ب تبصره بودجه قانون اعتبارات داشته ایم ، افزود: در سال 97 اعتباری به میزان 22 میلیارد تومان برای اداره بهزیستی استان ابلاغ شد که از این مبلغ 17 میلیارد و 800 میلیون تومان تخصیص یافته است.

معاونت مشارکت ها ، اشتغال و مراکز غیر دولتی بهزیستی استان یزد با تشکر از همکاری بانک ها تصریح کرد: بیشترین تلاش بهزیستی سوق دادن تسهیلات به سمت کارفرمایی بوده است به طوری که به هر کارفرما در ازای به کارگیری هر مددجوی بهزیستی به مدت هفت سال و همچنین بیمه کردن مددجو 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخته شده است.

وی گفت : بهترین اشتغال هایی که درحوزه  بهزیستی موثر و پایدار می باشد اشتغال کارفرمایی است و با اقدامات انجام شده برای فراهم کردن این نوع اشتغال در حال حاضر در استان یزد یک هزار و 300 نفر از مددجویان بهزیستی هم بیمه کارفرمایی و هم بیمه خویش فرمایی می باشند و سازمان در این ارتباط سالی 3 میلیارد تومان هزینه می کند و این امر جای بسی خوشحالی است.

بمانی از مسئولان میبد خواست با توجه به صنعتی بودن این شهرستان سال آینده یکی از اولویت های خود را اختصاص تسهیلات اشتغال زایی به ویژه جهت بیمه های کارفرمایی اختصاص دهند.

معاونت مشارکت ها ، اشتغال و مراکز غیر دولتی بهزیستی استان یزد تسهیلات اشتغال روستایی ار که از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود را ،  18میلیارد تومان ذکرکرد که می تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال باشد.

وی تعهد اشتغال بهزیستی را یک هزار و 852 فرصت شغلی از 18 راه ایجاد اشتغال عنوان کرد که بیشتر خود اشتغالی ها را در بر می گیرد.

اشتغال زایی برای افراد معلول اهمیت زیادی دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان میبد گفت : طرح های اشتغال زایی و حمایتی تاثیر بسزایی در جامعه به خصوص برای اقشار آسیب پذیر دارد.

علیرضا ابوالحسنی افزود: ایجاد اشتغال برای افراد معلول اهمیت زیادی دارد و تاثیر آن از ایجاد اشتغال برای افراد سالم جامعه بیشتر است.

این مسئول تصریح کرد : مسائل مرتبط به ایجاد اشتغال برای معلولان و معافیت ها و مزایایی که دارد باید اطلاع رسانی شود تا جامعه صنعتگر نسبت به آن اطلاع یابند.

وی لزوم عنایت داشتن به تامین اشتغال و مسکن برای مددجویان را یادآور شد و اظهار داشت : هدف اصلی از ارائه خدمات به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد توانمند سازی و خود اتکایی و نیز ایجاد اعتماد به نفس در آنها است و باید در این راستا از کسانی که ارائه دهنده این خدمات هستند قدردانی کرد علی رغم اینکه آنها با انجام این امور ثواب و بهره ای معنوی را از آن خود می کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد هم در این نشست گزارشی از وضعیت اشتغال مددجویان که زنان سرپرست خانوار ، معلولان و افراد نیازمند را شامل می شوند ارائه داد.

اولین دغدغه بهزیستی در حوزه اشتغال مهارت آموزی به مددجویان است

سید محسن فلاح افزود: با تعیین تسهیلات برای مددجویان اولین دغدغه بهزیستی مهارت آموزی به مددجویان و انتخاب حرفه ای برای آنها که مرتبط با مشاغل خانگی است و نیز  راه اندازی کارگاه هایی در این راستا است.

وی افزود : در شهرستان میبد 92 درصد به میزان یک میلیارد و 690 میلیون تومان جذب اعتبار داشته ایم که به دنبال آن برای 23 نفر اشتغال زایی شده است.