جانشین ستاد خدمات شهرستان میبد گفت : با توجه به افزایش ورود مسافرین نوروزی به میبد چندین حسینه و سالن ورزشی به ظرفیت اسکان این شهرستان اضافه شد.

بام میبد: علیرضا ابوالحسنی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود : در اولین شب از سال ۹۸ با توجه به افزایش ورود مسافرین نوروزی به میبد و استان یزد ظرفیت اسکان مدارس و نمازخانه مدارس تکمیل شد و با هماهنگی و امادگی قبلی چندین حسینیه و سالن ورزشی که دارای شرایط مناسب و خوبی بود برای اسکان مسافرین نوروزی مورد استفاده قرار گرفت .

وی با اشاره به آمادگی کامل ستاد خدمات سفر شهرستان برای استقبال و خدمات رسانی به گردشگران و مسافران نوروزی تصریح کرد:  ورود مسافران  به میبد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که انتخاب میبد به عنوان شهرجهانی زیلو می تواند یکی از دلایل آن باشد.