گذر جدید گردشگری در نارین قلعه میبد همزمان با ایام نوروز امسال ایجاد شده شده است.

بام میبد : به گفته یکی از دست اندرکاران ایجاد گذر گردشگری ایجاد شده ، این گذر ابتدا به دیوار برج و باروی شهر متصل می شود که بیس و پایه آن ۶ متر است و به زمان ساسانیان می رسد ولی ساخت بالای آن که سه متر می باشد و دیوار شرقی شهر محسوب می شود در زمان آل مظفرصورت گرفته است .

سبحانی افزود: سپس به یک شاه نشین می رسیم که در اصل محل پخش سربازان برای پاسداری و نگهبانی از برج بوده است و بعد از آن قنات و بافت تاریخی و کوچه آشتی کنان و اتاقی معروف به اتاق حجله درمحله کوچّک که هشت نسل از یک خانواده اتاق حجله شان بوده است و دیگر خانه های قدیمی این بافت به گردشگران نشان داده می شود.