رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان میبد گفت: این مرکز با فعال کردن ۵ دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات امدادی و حوادث احتمالی روز طبیعت آمادگی دارد.

بام میبد : علیرضا فصیحی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان میبد افزود: لازم است  به مدیریت و کاهش ترافیک جاده ندوشن به میبد بین ساعت های ۵ تا ۷ توجه شود تا درصورت بروز حادثه شلوغی جاده مانع ارائه خدمات امدادی نشود.

وی تصریح کرد: پرسنل اورژانس باید بتوانند در کمترین زمان تعیین شده خود را به محل حادثه رسانده و خدمات امدادی خود را ارئه دهند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان میبد یادآور شد : اورژانس های نیوک و ندوشن صبح و بعد از ظهر آماده باش هستند ،همچنین یک کد سیار در منطقه در حال رفت و آمد است.