جلسه ای هم اندیشی پیرامون تامین و ارتقای سلامت کارمندان و نیازی که آنها نسبت به سلامتی خود دارند با حضور تیم شورای سلامت بهزیستی میبد برگزار گردید.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی میبد ، در ابتدای جلسه سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد به نیازی که  کارکنان دستگاههای اداری به پیشگیری و ارتقای سلامت دارند تاکیدکرد.

وی گفت : باید تمامی توان خود را بکار گیریم تا سلامت جامعه اجتماعی از جمله کارکنان تامین گرددو در این راستا  باید اولویت اول ایجاد نشاط اجتماعی و سلامت اجتماعی جامعه باشد تا شاهد جامعه‌ای سالم، بانشاط و شاداب باشیم.

توجه به نیازهای سلامت کارکنان، بحث ورزش همکاران،توجه به وضعیت تغذیه سالم، سلامت فرد و خانواده کارکنان، پیاده روی همکاران ، افزایش انگیزه کارکنان،کاهش استرس و اضطراب،مراجعه همکاران جهت چکاب به مراکز بهداشت محله خود،انجام تست غربالگری شنوایی و بینایی جهت همکاران،آموزش های لازم در خصوص سلامت توسط کارشناسان متخصص( پیشگیری از دیابت،حرکات کششی و تغذیه سالم)آموزش در خصوص بحث ژنتیک به همکاران از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.