یک نانوا در بفروئیه میبد با اختصاص یک هفته پخت نان در نانوایی خود را به سیل زدگان 100 کیسه نان خشک به مبلغ 15 میلیون ریال به مناطق سیل زده کشور ارسال کرد.

این نانوا که رمضانعلی حائری نسب نام دارد به خبرنگاران گفت : من شب ها به نانوایی می آیم و به عشق کمک به سیل زدگان با کمک بچه ها که بدون گرفتن مزد در پخت نان به من کمک می کنند برای سیل زدگان نان می پزم.

وی با 67 سال سن و  60 سال سایقه کار درنانوایی افزود :  من در توان خود نمی دیدم که به مناطق سیل زده بروم و به آسیب دیدگان کمک کنم اما  با بودن به فکر آنها تصمیم گرفتم تا آنجا که در توانم هست برای آنها نان بپزم .

این نانوا اهل بفروئیه میبد یادآور شد با ارسال نان های پخته شده تا یک هفته و حتی بیشتر نیز نیز برای سیل زدگان نان می پزم و برای آنها می فرستم.

بفروئیه یکی از بخش های شهرستان میبد با بیش از 10 هزار نفر جمعیت است .