مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت : یک کارشناس در طی چندین سال تخصصی فعالیت کردن دارای جایگاه و برندی می شود و به پختگی و بالندگی می رسد که به یقین آنچه به دست آورده موفق شدن در هر حوزه فعالیت را برایش ممکن می سازد.

فاطمه دانش یزدی روز سه شنبه در دیدار با بخشدار بفروئیه میبد خطاب به وی افزود: با توجه به اینکه شما چند سال در حوزه ای به عنوان کارشناس فعالیت داشته اید و به پختگی لازم در کار خود رسیده اید می توانید در آینده نیز بخشدار موفقی باشید.

وی ادامه داد: خدمت رسانی به مردم به جنسیت مرتبط نیست هر فردی می تواند با جایگاهی که دارد و رسالت خود به مردم و جامعه خدمت کند.

دانش یزدی همچنین گفت : می توان با استفاده از ظرقیت ها و پتانسیل ارگان ها و به ویژه شورای شهر بفروئیه اجرای یک سری برنامه های فرهنگی با هدف قرار دادن خانواده ها و نیز آحاد جامعه را دنبال کرد.

« فخرالسادات آقایی میبدی» که چندی پیش با حکم استاندار یزد به عنوان بخشدار بفروئیه میبد انتخاب شد ، فعالیت شغلی خود را در قسمت کارگزینی بخش خصوصی شروع کرد و سپس به خاطر علاقه ای که به کار فرهنگی داشت در کتابخانه مرکزی میبد ادامه فعالیت داد.

پس از مدتی مسئولیت کتابخانه ابوالفضلی فیرورآباد میبد که خود آن را راه اندازی کرده بود به عهده گرفت.

وی در زمان مسئول وقت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد به کار در این اداره دعوت شد و از اواخر سال 91 با تغییر وضعیت استخدامی در فرمانداری به عنوان کارشناس امور بانوان مشغول شد.

شهرستان میبد دارای سه بخش مرکزی ، ندوشن و بفروئیه است.

منبع : ایرنا