اولین بازارچه دائمی در حوزه مشاغل خانگی در پایانه اتوبوسرانی میبد راه اندازی می شود.

بام میبد : فهیمه برزگری مسئول اولین بازارچه دائمی مشاغل خانگی گفت : اولین بازارچه دائمی مشاغل خانگی برای بانوان در شهر میبد به پشتوانه وحمایت شهرداری میبد به خصوص آقای نقوی شهردار این شهرستان ، اعضای شورای شهر به ویژه خانم انسیه فلاح که با توجه به  تلاش های ایشان فضای بازارچه واقع در پایانه اتوبوسرانی میبد در اختیار بانوان گذاشته شد ، دایر می گردد.

وی افزود: حمایت مردم شهرستان و مسئولین می تواند رونق دهنده این بازارچه باشد و زمینه ای را برای اشتغال بانوان فراهم کند.

مسئول اولین بازارچه دائمی مشاغل خانگی تصریح کرد: پذیرش باورهای بانوان و مورد توجه قرار دادن مشکلات بانوان  که نقش و توانمندی های زیادی در اداره جامعه و مهمتر از آن خانواده و تربیت فرزندان می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

بانوان کارآفرین و شاغل در حوزه مشاغل خانگی شهرستان میبد با تولید محصولات و عرضه و فروش محصولات خود در نمایشگاه هایی که در طول سال در شهرستان برگزار می شود با هدف کمک به اقتصاد خانواده و درآمد زایی حضور می یابند اما این حضور در نمایشگاه ها که دربا فواصل زمانی و در جاهای مختلف برگزار می شود به گفته خودشان با مشکلات زیادی همراه است.

آنها از مسئولین شهرستان انتظار همراهی برای دایرشدن و برپا بودن این بازارچه دارند و امیدوارند در سایه حمایتی که می شود بتوانند به کار و فعالیت خود برای تامین هزینه های زندگی ادامه دهند.

برگزاری جلسه هم اندیشی برای واگذاری غرفه ها در اولین بازارچه دائمی مشاغل خانگی میبد

بانوان شاغل در حوزه مشاغل خانگی با فراخوانی که داده شد عصر امروز بانوان برای گرفتن غرفه هایی در محل دایر شدن این بازارچه واقع در پایانه اتوبوسرانی و نیز حضور در جلسه هم اندیشی واگذاری غرفه ها حضور یافتند.

به گفته مسئول اولین بازارچه دائمی مشاغل خانگی  اولویت واگذاری غرفه ها با کسانی است که امروزدرجلسه هم اندیشی شرکت  کرده اند.