اعتیاد موجب تخریب سرمایه های اجتماعی جامعه می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد گفت : اعتیاد هزینه های زیادی را با تخریب سرمایه های اجتماعی به جامعه تحمیل می کند و هر معتادی را که بتوان از بند اعتیاد رها کرد موجب کاهش هزینه ها و حفظ سرمایه های اجتماعی می شود.

علیرضا ابوالحسنی در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در مبارزه با مواد مخدر باید از روش سنتی خارج شده و همانطور که سوداگران با استفاده از تکنولوژی های روز به اقدامات جدید دست می زنند  با روش های جدید و ابتکاری از انجام اقدامات آنها جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه مواد مخدر قشرهای مختلف جامعه را درگیر می کند، تصریح کرد: به ویژه در حوزه آموزش و پرورش باید برای معلمان برنامه هایی را در نظر گرفت تا از در گیر شدن این قشر از جامعه که مسئولیت تعلیم و تربیت را برعهده دارند جلوگیری کرد و باید توجه داشت که اگر معلمان ما آلوده و درگیر شوند واقعا تخریب جامعه و رسیدن به بن بست  را به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد بر انجام کارهای گروهی و جمعی و استفاده از ظرفیت معتمدین وخیران در محلات با هدف پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و شناسایی مالکین خانه های تاریخی و نیز مورد توجه قراردادن آموزش و نیز تامین اشتغال در جامعه را یادآور شد.


برجسته کردن آسیب های استفاده از مواد مخدر ضرورت دارد

دراین نشست به برگزاری کارگاه های آموزشی ، همایش ها و مورد توجه قراردادن اشتغال ، ارائه خدمات درمانی ، شناسایی اماکن مخروبه و جمع آوری پاتوق ها و ساماندهی مخروبه ها با توجه به گزارش های مردمی  و… توسط ارگان ها و نهادهای مرتبط اشاره شد.

همچنین اجرای طرح های مختلف فرهنگی مانند طرح کرامت و نیز جوادالائمه در منطقه علی آباد و شهیدیه به عنوان مناطق آسیب پذیر، ارائه و انجام فعالیت های ورزشی ، اجرای طرح های درمانی و ساماندهی و نیز تحقیقاتی ، درمان رایگان افراد درگیر با اچ آی وی و هپاتیت ، تعریف کانون سلامت محلات ، اجرای طرح های اجتماعی محور و… از اقدامات انجام شده با هدف مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برشمرده شد.

در نشست برگزار شده با حضور مسئولین ادارات و نهادهای مرتبط لزوم برجسته کردن آسیب های استفاده از مواد مخدرو تامین اعتبار برای انجام فعالیت های فرهنگی در قالب اجرای نمایشنامه ها و… برای تبیین و آشنایی مردم با آسیب ها و خطرات مواد مخدر و… نیز مطرح شد.