کارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت های استان یزد گفت : با توجه به اهمیت داشتن سلامت کارکنان تست شنوایی سنجی برای سنجش سلامت کارمندان بهزیستی انجام میبد انجام گرفت.

فاطمه ابوطالب دخت در این ارتباط افزود: با انجام این تست کسانی که با مشکل مواجه هستند برای تست های تشخیصی اجرا داده می شود.

وی تصریح کرد: در شنوایی سنجی میزان شنوایی هر دو گوش جداگانه بررسی می شود و با عنایت به اینکه کارمندان معمولا با تلفن سروکار داشته و برای شنیدن  صحبت های تلفنی همیشه از یک گوش استفاده می کنند یکی از گوش ها افت نشان می دهد .

کارشناس مسئول شنوایی و پیشگیری از معلولیت های استان یزد در ادامه توصیه کرد که افراد از دو گوش یک بار گوش چپ و یک بار گوش راست برای شنیدن صحیت های تلفنی استفاده کنند ، همچنین در معرض سرو صدا قرار نگیرند و نیز کمتراز هند زفری و هدفون استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه استفاده ازهند زفری منجر به عفونت گوش ها می شود و هدفون هم روزی 40 دقیقه بیشتر نباید استفاده کرد ، اظهار داشت : افراد بالای 40 سال باید سالی یک بارگوش های خود را مورد چکاب قرار دهند و از سلامت گوش های خود مطمئن شوند.

استفاده سرخود از گوش پاک کن مضر است

ابوطالب دخت استفاده سرخود از گوش پاک کن را نیز مضر دانست و گفت گوش پاک کن جرم را به سمت پرده گوش هل می دهد که این امر ممکن است به پارگی گوش منجر شود و باید افراد به جای استفاده از گوش پاک کن به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنند.

کارشناس مسئول شنوایی و پیشگیری از معلولیت های استان یزد یادآور شد : با توجه به استانداردهای بین المللی در تست غربالگری اگر شنوایی افراد به میزان تعیین شده جواب ندهد آنها برای تست های تشخیص کامل ارجاع داده می شود.

با توجه به انجام تست غربالگری نوزادان 2 تا 3 در یک هزار نوزادان متولد شده استان یزد کم شنوا و با مشکل شنوایی کم تا شدید متولد می شوند و آمار بزرگسالان هم همین تعداد است و با رسیدن به سن سالمندی و افزایش پیر گوش این آمار افزایش می یابد.

شنوایی سنجی کارمندان اداره بهزیستی میبد