روابط عمومی ها چشم و گوش بینای نظام برای اطلاع رسانی هستند

روابط عمومی ها با بر عهده داشتن دو رسالت هم باید به نوعی چشم و گوش مردم و مسئولین وهم بیان کننده کارکردها باشند و فعالیت با این رویه عملکرد و کارکرد و ارتباط دو سویه درحوزه اطلاع رسانی ارزشمند و فنی می باشد.

حسین فلاح در اولین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان یزد در سال 98 به میزبانی میبد با اشاره به اینکه روابط عمومی ها چشم و گوش یک اداره ، ارگان و نیز مردم هستند گفت: آسیب شناسی و انتقال تجربیات در نشست هایی صورت می گیرد که به منظور هم اندیشی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ارتباط یک سویه به دستگاه و نظام و دولت آسیب می رساند و این موضوعی است که در هرکشور جهان سوم ، توسعه یافته وپیشرفته مصداق پیدا می کند.

فرماندار میبد یادآور شد : اصل محاسبه در ارتباط با مسائل علوم انسانی و حقوق اجتماعی معنی پیدا می کند و آن چیزی است که یک مسئول باید بداند چه وقایعی در اطرافش اتفاق می افتد ، شما نیزبه عنوان روابط عمومی باید چنین خصوصیتی را داشته سعی کنید ترویج دهنده فرهنگ چاپلوسی نباشید. 

فلاح در ادامه خاطرنشان کرد : نگاه واقعی داشتن به امور بهتر عمل کردن مسئولین و بهترشدن اوضاع شهرو جامعه را به دنبال خواهد داشت ، همانطور که انعکاس خبرها و فعالیت ها نیزاتفاق خوبی است که می توان به آن توجه داشت ومردم را به آنچه انجام می شود آگاه کرد و نیز ایجاد انگیزه با برجسته کردن فعالیت ها و عملکردها بدون سانسور و تحریم جناح و یا قشر خاصی کرد.

وی در ادامه به ظرفیت های خوبی که شهرستان در حوزه های مختلف صنعت ، اشتغال ، صنایع دستی و… در شهرستان میبد وجود دارد اشاره کرد.

لزوم حرکت رو به جلو و منسجم تر و فعال تر روابط عمومی ها

مدير كل روابط عمومی استانداري يزد نیز هدف از برگزاری اولین  نشست سال جاری در شورای هماهنگی روابط عمومی فرمانداری های استان یزد به میزبانی میبد را تعامل و ارتباط نزدیک تر بین اصلی ترین دستگاه های اطلاع رسانی دولت در شهرستان ها عنوان کرد.

علی صالحی افزود: انتظار است در سال 98 با توجه به اتفاق هایی که در سطح بین المللی روی داده و توطئه ها دشمنان نظام علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده اند شاهد یک حرکت رو به جلو و منسجم تر از اقدامات اطلاع رسانی  در نظام مقدس جمهوری اسلامی و نقش فعال تر و موثر تر حوزه اطلاع رسانی باشیم.

وی با اشاره به رتبه نخست استان در حوزه وزارت کشوردر سال 97 واظهار امیدواری در تداوم این مسیر افزود : انشاءالله این نشست گام موثری در معرفی بهتر و موثرتر پتانسیل و ظرفیت های شهرستان میبد در بخش های مختلف به شایستگی برای دست یافتن این شهرستان  به حق اصلی خود در حوزه های استانی ، ملی و جهانی باشد.