امام جمعه میبد با اشاره به برنامه پنج ساله ارتباط حوزه و آموزش پرورش گفت : نهاد های مختلف می توانند با توافق های پنج ساله تا 10 ساله در زمینه های مختلف با حوزه تعامل و همکاری داشته باشند.

آیت الله علیرضا اعرافی در نشست هیئت امنای حوزه علمیه خواهران که مسائل مرتبط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد وتعیین نیرویی برای پیگیری مسائل مالی و تاسیساتی حوزه خواهران را توصیه کرد و در ارتباط با ساختمان مهد کودک حوزه خواهران افزود: با توجه به متروکه بودن ساختمان نمی توان از آن مکان که در جای مناسبی قرار دارد به عنوان مهد کودک استفاده کرد و می تواند با نرمیم به عنوان منبع پایدار درآمد مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با توصیه به تعامل حوزه و آموزش و پرورش اظهار داشت: با مشخص کردن راهکارها و کارشناسی دنبال کردن موضوعات مسائل را می توان پیگیری کرد تا روند انجام امور به صورتی مطلوب تسهیل گردد.

امام جمعه میبد همچنین گفت : باید پذیرفت که دنیای امروز تجربه های خوبی دارد که با استفاده از آنها در سایه همکاری می توان روند انجام امور را با مشخص کردن موضوعات ، سابقه آنها و مطرح شدن پیشنهادات پیگیری کرد.

وی همچنین بر عضو شدن افرادی متخصص که دغدغه امور نرم افزاری دارند را در شورای حوزه توصیه کرد.

در این نشست موضوعات و مسائل مرتبط  به اوقاف و حوزه مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد در نشستی مجزا با حضور مسوولان اداره اوقاف مسائل پیگیری شود.

در شهرستان میبد حوزه های علمیه بانوان در سطوح 2 و 3 در مراکزی جداگانه فعالیت دارند و هر ساله در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش خواهران برای فراگیری دروس حوزوی درسطح مقدماتی و عالی دارند.