به مناسبت میلاد امام حسن (ع) ضیافت افطاری با مشارکت شهردار و اعضای شورای شهر میبد در مرکز خانه کودکان سایبان دریا برگزار شد.

مسئول خانه کودکان سایبان دریا در این ارتباط گفت : به مدت پنج سال است که هر سال به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) بچه های خانه کودکان سایبان دریا میهمان شهرداری و اعضای شورای شهر هستند و موسسه  نیز در برپایی این ضیافت همکاری دارد.

اعظم السادات امامی افزود: خانه کودکان سایبان دریا از سال 79 تا به حال با هدف حمایت از کودکان و دختران بی سرپرست و بد سرپرست درمقاطع سنی 6 تا 12 و 12 تا 18 فعالیت دارد.

در این ضیافت که با حضور مسوولان شهرستان میبد برگزار شد در حمایت از بچه های مراکز شبه خانواده شهرستان میبد قول مساعدت و همکاری در قالب فراهم کردن وسایل بازی و تامین مصالح بهسازی و جایگزینی احکام کیفری برای اجرای برنامه های فرهنگی برای بچه ها داده شد.

مراکز سایبان دریا ، حدیث مهرمادری و مهر صفایی از مراکز شبه خانواده میبد تحت نظارت اداره بهزیستی این شهرستان درمجموع ۳۵ نفر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تحت سرپرستی خود دارند.