همزمان با شب های قدر همایش سوگ علوی با شور حسینی درمیبد برگزار شد.

در این همایش که همراه با برگزاری آئین نخل برداری بود هیئت سینه زن و عزاداران شرکت کننده در حالی که نخل که اتاقی کوچک شبیه  تابوت و با پوشش سیاه و مزین به شال های رنگارنگ سیاه و سبز و آیینه می باشد را بر دستان خود حمل کردند و مسیری را از سه راه شاه نجف قلعه فیروزآباد به سمت مسجد سید الشهدای بارجین پیمودند.