تصاویری از همایش سوگ علوی با شور حسینی درمیبد

همزمان با شب های قدر همایش سوگ علوی با شور حسینی درمیبد برگزار شد.

در این همایش که همراه با برگزاری آئین نخل برداری بود هیئت سینه زن و عزاداران شرکت کننده در حالی که نخل که اتاقی کوچک شبیه  تابوت و با پوشش سیاه و مزین به شال های رنگارنگ سیاه و سبز و آیینه می باشد را بر دستان خود حمل کردند و مسیری را از سه راه شاه نجف قلعه فیروزآباد به سمت مسجد سید الشهدای بارجین پیمودند.