معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد گفت : با درخواست تامین اعتبار اداراتی در کمیته برنامه ریزی موافقت می شود که نسبت به مناسب سازی و رفع موانع فیزیکی در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته باشند.

فرزین خادمی در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب سازی شهرستان میبد که درسالن اجتماعات  اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد افزود : ردیف بودجه تعمیر تجهیزات ادارات درشهرستان ها به ادارات کل آن ها در استان ها اختصاص یافته وادارات کل باید این بودجه را برای شهرستان ها تعریف کنند که به دنبال این موضوع  ادارات شهرستان میبد تا به حال مشکلاتی در این ارتباط در جهت اخذ این بودجه داشته و درخواست اعتبار در کمیته برنامه ریزی کرده اند.

وی ادامه داد : اصلاح رمپ های ورودی باید با توجه به ارائه طرح هایی در این ارتباط صورت گیرد کما اینکه شهرداری نیز به رمپ گذاری بعضی از اماکن عمومی نظیر بانک ها در اشغال پیاده رو ایراد می گیرد.

رعایت سد معبر نیاز به فرهنگ سازی دارد

رئیس اداره بهزیستی میبد نیز به جلسه هایی که مرتبط با مناسب سازی در سال گذشته تشکیل شده و مقرر شده موارد مشخص شده جهت مناسب سازی به ادارات و مراکز عمومی ارجاع داده شود، اشاره شود.

سید محسن فلاح با برشمردن 11 محور مصوب شده در نشست های قبل گفت : سد معبر موردی است که در گام اول باید فرهنگ سازی شود و در منابر و مراسم ها نسبت به رفع آن توصیه کرد همچنین در گام بعد باید بنرهایی در سطح شهر نصب گردد و شهرداری نیز با انجام مصاحبه ای در این ارتباط کسانی که اقدام به سد معبر می کنند را با دادن فرصت ملزم به رفع سد های معابر کند و کارگروهی نیزمتشکل از نیروی انتظامی و دادگستری ، صنعت معدن ، اداره فرهنگ و ارشاد و… برای اجرایی شدن و فرهنگ سازی  مصوبه رفع سدهای معابر تشکیل شود.

وی همچنین افزود : در زمینه شهرسازی و مبلمان شهری و مناسب سازی معابر عمومی نیز ما مشکلات زیادی داریم و چهره شهر میبد نسبت به دیگر شهرهای استان صورت شهرندارد ، ما هنوز چراغ چشمک زن عابر در شهر پیاده نداریم ، پایان کارهای ساختمانی  مشکل دارد و به نظر می رسد نظارتی صورت نگرفته است.

این مسئول تصریح کرد: حتی درساختمان جدید فرمانداری نیز بدون در نظر گرفتن کرامت ارباب رجوع مناسب سازی رعایت نشده است و رمپی برای ارباب رجوع در ورودی دفتر در نظر گرفته نشده است.

وی همچنین به عدم مناسب سازی در مساجد که بیشترین مراجعه را سالمندان دارند ، بانک ها ، فروشگاه های بزرگ ، داروخانه شبانه روزی ، مراکز بهداشتی درمانی و… اشاره کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست مصوب شد تا محدوده ای به صورت پایلوت تعیین  تا با بازدید  مواردی که سد معبرو مشکلات مناسب سازی دارند مشخص و با نامه نگاری و ارائه گزارش مکتوب نسبت به رفع سد معبرها و مناسب سازی اقدام شود.

ایرنا

تصاویری از شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب سازی شهرستان میبد برگزار شده در اداره بهزیستی :