نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری اعضای کانون فرهنگی مسجد جامع میبد با حضور در این مسجد و بازدید ازبنای تاریخی آن در جریان مشکلات ساختمانی و مسائل مرتبط به این مسجد قرار گرفت.

به دنبال دیداری که اعضای کانون فرهنگی خاتم الانبیا مسجد جامع با نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی  داشتند جهت پیگیری مشکلات مسجد جامع و همچنین مسائل و مشکلاتی که مردم محله  به خصوص در زمینه انسداد راه ورودی از خیابان اصلی به مسجد جامع گریبانگیر آن هستند ، وی در این مسجد به پیشینه تاریخی 900 سال حضور یافت و از آن بازدید کرد.

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی با بازدید از شبستان غربی و دیدن زیلو های این مکان درمورد شیشه گزاری و قلب بندی بخش قدیمی توضیحاتی داد و همچنین چند مورد از مشکلات افراد محله نیز جهت پیگیری به وی انتقال داده شد.

نماینده مردم تفت و میبد در خصوص انسداد راه ورودی از خیابان اصلی به مسجد جامع نیز دستور پیگیری در ذیل نامه ارائه شده بود ، داد.

مسجد جامع میبد یکی از مساجد جامع شهرستان میبد است ، بنای مساجد جامع در این شهرستان  مورد بازدید گردشگران و محل عبادت مومنان هستند.