فرماندار میبد گفت: با توجه به اهمیت آگاه سازی و مشاوره در پیشگیری از آسیب ها باید با مشارکت همه مردم و نهادها به ترویج رویکرد مشاوره ، آگاه سازی و پایش آسیب ها و مشکلات اجتماعی در جامعه پرداخت .

حسین فلاح در نشست اورژانس اجتماعی با تشکر از فعالین در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: انسان در عین حال که اشرف مخلوقات است برخورد با او نیز فرآیند پیچیده و سختی دارد و برای پیشگیری از آسیب هایی که یک انسان را تهدید می کند آگاه سازی اهمیت زیادی دارد.

وی بر وارد کردن مردم در حوزه آسیب اجتماعی تاکید کرد و تصریح کرد: می توان با محوریت یکی از موسسات و ارتباط چهره به چهره این نگاه را شکل داد که مردم نذورات خود را در مسیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش مشکلات اجتماعی هزینه کنند.  

فرماندار میبد در ادامه با اشاره به ظرفیت های مردمی گفت : مبلغین و روحانیون و دست اندرکاران می توانند مردم را نسبت به اهمیت مشاوره و مسائل روانشناختی آگاه کنند و با تامین هزینه ای که می تواند با مشارکت همگانی صورت گیرد طرح پایش آسیب های اجتماعی را مانند طرح فشارخون با استفاده از کارشناسان مجرب در جامعه به مرحله اجرا دراورد.

اورژانس 123 اورژانس اجتماعی در مواقع بحرانی مانند کودک آزاری و… است

رئیس اداره بهزیستی میبد نیز در حاشیه این نشست گفت: سازمان بهزیستی بر اساس رسالت خود اورژانس اجتماعی را به عنوان  سومین اورژانس فوریتی کشور در کنار اورژانس های 115 و اورژانس امنیتی  110 پایه گذاری گذارد.

سید محسن فلاح با اشاره به اینکه اورژانس 123 اورژانس اجتماعی در مواقع بحرانی مانند کودک آزاری و… است افزود: این اورژانس  در میبد با داشتن 10 سال سابقه فعالیت در بخش های کاهش طلاق ، مداخله در بحران اجتماعی ، خط 123 ، اورژانس سیارو پایگاه خدمات اجتماعی فعالیت دارد.

وی ادامه داد : در سال قبل اولین پایگاه خدمات اجتماعی در محله بیده تاسیس شد که محله بیده ، خانقاه و ده آباد را تحت پوشش خود دارد و با مداخله در بحران های این مناطق به ارائه مشاوره هایی که نیاز است می پردازد و مواردی را که نیاز است به اورژانس اجتماعی ارجاع می دهد.

عدم مهارت زندگی مهمترین عامل طلاق است

این مسئول مهمترین علت های طلاق را که بهزیستی میبد در سال گذشته  253 مورد پذیرش داشته 32 درصدعدم مهارت زندگی ، 24 و نیم درصد اختلالات روان پزشکی ، 19 و هشت دهم اعتیاد و 13 و 4 دهم درصد دخالت اطرافیان برشمرد.

وی با اشاره به 177 مورد پذیرش بحران اجتماعی سال قبل اظهار داشت : بیشترین مورد این بحران ها اول کودک آزاری (زیر 18 سال ) است  که نزدیک به 30 درصد پرونده ها را شامل می شود و بعد همسرآزاری که 28 و هشت دهم درصد را به خود اختصاص داده است.

رئیس اداره بهزیستی میبد افزود : بیشترین تلاش می شود که آسیب ها شناسایی و رصد شوند و مددکاران و مشاوران اورژانس در این حوزه درگیر شوند و به افرادی که مراجعه می کنند و یا از طریق 123 و یا اورژانس سیار پذیرش می شوند مشاوره گروهی و یا همراه ارائه شود.

وی یادآور شد : در حوزه پیشگیری از آسیب ها نیز درسه مشاوره های میبد  که در هر مرکز حدود 10 مشاور به ارائه مشاوره در زمینه های مختلف مشاوره ، روانشناسی ، خانوادگی ، ازدواج ، اشتغال ، تحصیلی و… می پردازند ، دوره های  آگاه سازی و آموزشی در کنار کلاس های دانشنامه ازدواج برگزار می شود.

وی از مردم خواست فرزندان خود را در کلاس های آموزش مهارت زندگی درکنار دیگر کلاس های آموزشی و فنی شرکت دهند تا بتوانند با آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق مقابله کنند، کلاس های دانشنامه ازدواج را جدی بگیرند تا برای انتخاب همسر انتخابی آگاهانه داشته باشند و نیزمهارت هایی که در آن کلاس ها آموزش داده می شود مانند مهارت حل مسئله ، همدلی ، تصمیم گیری ، حل مسئله ، خودآگاهی ، کنترل خشم و… را بیاموزند.

ایرنا