معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از پروژه های کارآفرینی دانشگاه پیام نور میبد بازدید کرد.

طی جلسه ای با حضور دکتر علیزاده معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور ، حسین فلاح فرماندار  میبد ، دکتر میر حسنی رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد و دکتر کمالی معاونت این دانشگاه  و اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور میبد به بررسی برنامه های آتی و استراتژیهای دانشگاه پیام نور میبد در چشم انداز 5 سال آینده پرداخته شد.

سپس از فضای آموزشی و کارگاههای این مرکز و نیز  از کارگاه تراش دانشگاه پیام نور میبد که  مدتی است با مشارکت شرکت ماشین سازی نوآور در زمینه ساخت تجهیزات کارخانجات کاشی در دانشگاه پیام نور میبد راه اندازی شده است ، بازدید به عمل آمد.

ترکیبی از علم و صنعت دردانشگاه پیام نور میبد برای رونق تولید

فرماندار میبد در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران گفت: با ایجاد کارگاهی صنعتی دردانشگاه پیام نور میبد ترکیبی از صنعت و علم با استفاده ازظرفیت دانشگاه ها برای رونق تولید به وجود آمده است.

وی افزود: درکارگاه آموزشی دانشگاه پیام نور صنعتگرانی فعالیت دارند که از اعضای هیئت علمی دانشگاه های میبد هستند و به نوعی ترکیبی از صنعت و دانش را در کنار هم ایجاد کرده اند.

فلاح درادامه با اظهار امیدواری به ایجاد چنین کارگاه هایی در دانشگاه های دیگر میبد به بسیاری از قطعاتی که قبلا از خارج از کشور وارد می شده و در حال حاضر دراین کارگاه ساخته می شود ، اشاره کرد.

رویکرد دانشگاه پیام نور میبد ارائه خدمات تخصصی است

رئیس دانشگاه پیام نور میبد نیز گفت : دانشگاه پیام نور میبد  توانسته است، با رویکرد ارتباط با صنعت و در راستای شعر “سال رونق تولید” علاوه بر افزایش  درآمد 146 درصدی، بستر مناسب ایجاد اشتغال برای 5 نفر را فراهم نماید.

دکتر علیرضا پاک گوهر افزود: رویکرد اصلی دانشگاه پیام نور میبد، بسترسازی و تسهیل گری ارائه خدمات تخصصی است که فارغ التحصیلان دانشگاهی را در حوزه تخصصی خود مشغول سازد.

رئیس دانشگاه پیام نور میبد در ادامه اظهار امیدورای کرد که  تا پایان سال 1398، 4 واحد فناور در حوزه های بیوشیمی، گیاهان دارویی، موادغذایی و صنایع بسته بندی با حمایت های تسهیل گری دانشگاه پیام نور در سطح شهرستان راه اندازی شود.

وی همچنین تصریح کرد: این دانشگاه با همکاری سایر نهادهای دولتی، عمومی، و خصوصی در حوزه های اجتماعی و صنعتی، توانسته است خود را به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در بین مراکز پیام نور استان یزد معرفی نماید.

گفتنی است از ساختمان قطب آزمایشگاهی پیام نور میبد واقع در کیلومتر دو جاده میبد یزد ، فضای موجود ، کلاس ها و آزمایشگاه ها بازدید شد.