معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد گفت: شناخت افراد در فضای مجازی به دلیل پیچیده بودن ارتباطات امکان پذیر نیست بنابراین باید سعی کرد تا استانداردهای ارتباط دراین فضا را شناخت.

دکتر محمدعلی صادقی پور در کارگاه آموزشی آسیب های قضای مجازی ، فرصت ها و تهدیدها افزود: فضای مجازی یک محله بی نهایت بزرگ است که ما ازخانه ها و از کسانی که در آن خانه ها زندگی می کنند ، هیچ شناختی نداریم و باید طریقه ارتباط برقرار کردن با افراد در این محله را بشناسیم .

وی تصریح کرد: 75 درصد از ارتباط  فرستنده به گیرنده حرکات بدن ، صورت و چشم و 18 درصد آن لحن صدا و7 درصد آن کلمات است و دنیای مجازی فضایی است که این ارتباطات را ندارد و دنیایی کاملا پنهان است.

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد افزود: با توجه به اینکه در دنیای مجازی به دلیل پنهان بودن ارتباط  ما نمی توانیم خطرها را بشناسیم لازم است به چگونه ارتباط برقرار کردن  دراین فضا شناخت پیدا کنیم.

وی درادامه به انواع حریم که فیزیکی و غیر فیزیکی است اشاره کرد و یادآور شد: ما در دنیای واقعی به پیام ها و مبارک باد گفتن های هر کسی پاسخ نمی دهیم اما در دنیای محازی با دیدن پیام ها می گوییم «شما» و این شما گفتن شروع ارتباط ما می شود و به دلیل اینکه نمی فهمیم طرف چقدر خودش را به ما نزدیک کرده ، احساس آرامش می کنیم.

صادقی پورهمچنین اظهار داشت : منظور از حریم فیزیکی فاصله رعایت کردن ها است و حریم غیرفیزیکی نیزعلاوه بر فاصله، رعایت کردن جایگاه ها هم مورد اشاره است.

منشا همه اتفاق های فضای مجازی نشناختن افراد در یک ارتباط است

وی خاطرنشان کرد: منشاء تمام اتفاق‌هایی که در فضای مجازی اتفاق می افتد این است که نمی دانیم با چه کسی در ارتباط هستیم و باید تا جایی که یک مزاحمت مداوم نشده جواب ندهیم و در صورت ادامه باید با همراهی و مشورت کسی که به او اعتماد داریم که این فرد می تواند پدر، مادر ، همسر و… باشد به پیام جواب داده و برخورد کنیم.

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد همچنین کل کل کردن ، خود را نشان دادن ، انجام کارهایی که در دنیای واقعی یاد نگرفته ایم مانند ابراز محبت ، مشکل داشتن با خود و نداشتن عزت نفس را از عواملی شمرد که باعث می شود ما در دنیای مجازی وارد شویم .

وی ادامه داد : آموزش و یاد گرفتن استاندارهای ارتباط در دنیای مجازی ، حل کردن مشکلی که در دنیای واقعی داریم ، ارتباط برقرار کردن پدر و مادر با فرزندان ، تقویت ارتباط های خانوادگی ، و… راه های دوری از فضای مجازی شمرد.

صادقی پورسپردن مشکلات به دست فرد غریبه در فضای مجازی را نابودی خواند و به بالا بردن عزت نفس توصیه کرد و افزود : عزت نفس تصویری است که انسان از خود دارد و هیچ ارتباطی به مدرک ، دارایی ، زیبایی وقدرت ندارد و کسی که آن را داشته باشد نیازی به ابراز محبت دیگران نسبت به خودش ندارد .

وی مقایسه نکردن خود با دیگران ، عدم الگو پذیری ، تمرکز بر نقاط مثبت ،شکست را تبدیل به دوباره برخاستن کردن ، ندیدن نقاط منفی ، نق نزدن و…را  از روش های بالابردن اعتماد به نفس ذکر کرد.

کارگاه آموزشی آسیب های قضای مجازی ، فرصت ها و تهدیدها در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی میبد برگزارشد.