فرماندار میبد گفت: 200 میلیون تومان برای مطالبات زورخانه پوریای ولی میبد اختصاص یافت ، همچنین رفع مشکلات فنی چند سالن ورزشی وکمک به هیئت های ورزشی در سال 98 تامین اعتبارمی شود.

حسین فلاح با اشاره به دیداری که با «ژاله فرامرزیان »معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان کشور داشت ، افزود: در این دیدار و نشست با گزارشی که در مورد انجام فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز و فراهم کردن تجهیزات زورخانه زورخانه ولی داده شد مقرر شد برای مطالبات این فضای ورزشی شهرستان میبد اعتباراتی دربودجه سال 98 برای این زوخانه در نظر گرفته و اختصاص داده شود .

وی ادامه داد: همچنین کمک به هیئت های ورزشی مطرح و قول مساعدت از طرف وزارت ورزش و جوانان داده شد.

فرماندارمیبد اختصاص اعتبار برای رفع مشکلات فنی چند سالن ورزشی شهرستان را  نیز برشمرد.

فلاح  درادامه به منعقد شدن قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی  ویکی از شرکت های فعال در حوزه انجام پروژه های راه و شهرسازی و نیز نشستی که در این ارتباط با هماهنگی نماینده تفت و میبد و با حضور امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی و مهدی حیدری مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی برگزار شد اشاره ، کرد که به دنبال آن مقدمات انعقاد این قرارداد انجام گرفت .

وی  ازهماهنگی های انجام شده برای برگزاری این نشست توسط نماینده تفت و میبد تشکر کرد و یادآور شد: با آماده شدن مقدمات توافقنامه ، ظرف هفته آین قرارداد بین راه و شهرسازی و شرکت طرف قرار داد منعقد خواهد شد.