همزمان با هفته بهزیستی و سال روز تاسیس سازمان بهزیستی مرکز مشاوره استان امید میبد افتتاح شد.

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد در مراسم افتتاحیه این مرکز با اشاره به اینکه در مشاوره با دو گروه مواجه هستیم که درحوزه مشاوره وارد می شوند گفت :  یکی از آن دو گروه کسانی هستند که با علم ناکافی و عدم داشتن  مجوز به ارائه خدمات مشاوره ای اقدام می کنند که این خود باعث ایجاد آسیب هایی در شهر و جامعه می شود.

دکتر محمدعلی صادقی پور تصریح کرد : در مراکز مشاوره کسانی هستند که واقعا عاشق کار مشاوره و با علم به آن فعالیت دارند.

به گفته فاضل فروزان مسئول آستان امید میبد ، این مرکز مجوزهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، پایگاه خدمات اجتماعی و مشاروه درمانی دارد و تا کنون نیز درطول سال های فعالیت خود به برگزاری کارگاه آموزشی از جمله تربیت مربی ، اقدام کرده است.

وی به لزوم پیگیری مسائل مشاوره ای در سطح شهرستان تحت عنوان کمیته جامعه ایمن اشاره کرد.

همچنین در این مراسم هزینه های بالای مشاوره و روند افزایشی آن مورد بررسی قرار گرفت و از خیرین درخواست شد که درحوزه مشاوره و تامین هزینه های آن برای جلوگیری از آسیب ها همراهی و مشاکت داشته باشند.