اولین موسسه خیریه حقوقی همزمان با هفته بهزیستی و با حضور مسئولین بهزیستی استان و نیز مسئولین شهرستان در میبد افتتاح و شروع به کار کرد.

کارشناس دادگستری میبد در این مراسم به وجود عدم آگاهی افراد نسبت به مسائل حقوقی که زندگی انها را به باد می دهد ، اشاره کرد.

محمد رجبی افزود : با توجه به این موضوع  و نیز رویکرد ایجاد مشاوره در خدمت رسانی حقوقی به جامعه هدف بهزیستی ، موسسه خیریه و حقوقی صراط امن با ارئه خدمات  تلفنی ، حضوری و  آموزش همگانی در ارتباط با مسائل حقوقی شروع به فعالیت کرد.