افتتاح کارگاه کاربافی ویژه بانوان تحت پوشش بهزیستی در میبد

همزمان با هفته بهزیستی کارگاه کاربافی ویژه بانوان تحت پوشش بهزیستی درمیبد با حضور مسئولین افتتاح شد.

این کارگاه کاربافی با ایجاد اشتغال برای بانوان در حوزه کاربافی به همت و همکاری موسسه خیریه کارساز بنده نواز ایجاد شده و همزمان با روز تاسیس سازمان بهزیستی فعالیت خود را شروع کرد.

درمراسم افتتاحیه این کارگاه مشکلات مرتبط به این حوزه  که شکل فعالیت آن با به کارگیری دستگاه های جدید و استفاده از تکنولوژی روزمتفاوت از زمان گذشته است مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه فروش محصولات آن پیشنهاداتی داده شد.