سرپرست اداره کل بهزیستی استان یزد گفت : اقدامات خیرین و افق دید باز و آینده نگری موجب شکل گیری مرکز تحقیقات ژنتیک میبد همراه با ساختارسازی مناسب شد.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان یزد در حاشیه مراسم افتتاح سالن‌های همایش و کنفرانس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد از این مرکز به عنوان تنها مرکز دولتی ژنتیک کشوریاد کرد و پیگیری های امام جمعه و مسئولان شهرستان  برای ادامه کار این مرکز و شکل گیری آن به گونه ای شکیل و وزین را ستود و خواستار انجام تحولاتی در ساختار سازمانی آن شد.

نادر هومنیان در ادامه خواست تا از ظرفیت های این مرکز به صورتی مطلوب استفاده شود.

اساس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد با یک نیت خیر گذاشته شد

فرماندار میبد نیز درمراسم افتتاح سالن‌های همایش و کنفرانس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد با قدردانی از زحمات خیرین و همکاری ادارات مرتبط و نگاه های راهبردی امام جمعه و اقدامات ارزشمندی که در راه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد انجام شده ، وجود این مرکزدر شهرستان میبد را اقدام و اتفاقی ارزشمند خواند.

حسین فلاح افزود: اساس این مجموعه با یک نیت خیر گذاشته شد و در گرو تلاش و همکاری همه و پرداختن به موضوعات اموزشی کار خوبی شکل گرفت که می تواند با همکاری واحدهای صنعتی ارتقای آن همچنان دنبال شود.

رئیس اداره بهزیستی میبد هم با ارائه توضیحاتی در مورد مراکزی که افتتاح شد گفت : ایجاد سالن‌های همایش و کنفرانس درمرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان مرکز تحقیقات جنوب شرق مورد نیاز برای برگزاری کارگاه های آموزشی است که ساخت آن با اعتباری یک میلیارد و 200 میلیون تومان در دستور کار قرارگرفت.

سید محسن فلاح درادامه ساخت این سالن را با استفاده از اعتبارات متمرکز شهرستان برشمرد و یادآور شد که از ابتدا رویکرد و چشم انداز راه اندازی این مرکز ، ایجاد یک مرکز تحقیقاتی برای جنوب شرق کشور و یک قطب کشوری در حوزه ژنتیک بوده است که در چهار تا پنج مرحله مجوز آن صادرشده است.