نانوایی‌های میبد خوش انصاف هستند

فرماندار میبد با اشاره با انصاف بودن نانوایی‌های میبد از آنها خواست با رعایت وزن چانه خمیر نان و نیز مسائل بهداشتی مرتبط با تهیه نان ، نان هایی با کیفیت تر پخت نمایند.

حسین فلاح به دنبال بازرسی از نانوایی ها که با حضور مسئولین تعزیرات اانجام گرفت ، اعلام کرد: با وجود خوش انصافی که نانوایی‌های میبد دارند ، از 7 نانوایی بازدید شده 2 تا 3 نانوایی دررعایت بهداشت و وزن گیری چانه خمیر نان مشکل داشتندکه مقرر شد به تعزیرات معرفی و طبق قانون با آنها برخورد شود.

وی تصریح کرد: اگرچه کیفیت نان به نوع آرد مصرفی باز می گردد و نانوایان در بی کیفیت بودن نان آن را بهانه می کنند و گاهی این بهانه مورد پذیرش است وعلی رغم اینکه ملاحظات در کیفیت آرد در نظر گرفته می شود اما اگر این بی کیفیت بودن نان از میزان تعیین شده فراتر رفت باید مجازات تعیین شده قانونی شامل حال متخلفین شود.

فرماندار میبد درادامه اظهار امیدواری کرد که ان شاءالله  در ماه های آینده پخت نان با افزایش کیفیت ، رعایت وزن چانه خمیر و رعایت موارد بهداشتی در نانوایی‌های میبد انجام شود.

33 نانوایی از 160 نانوایی فعال در میبد  آزاد و بقیه آن یارانه ای هستند.