مرکزتحقیقات ژنتیک میبد تنها مرکز ژنتیک دولتی کشور است/تصاویر

سرپرست سازمان بهزیستی استان گفت: با همدلی و همراهی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان تنها مرکز ژنتیک دولتی کشورمی تواند قطب آزمایشگاهی کشورشود.

نادر هومینان روز شنبه در نشست برگزار شده در ارتباط با مرکزتحقیقات ژنتیک میبد افزود: مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان مرکزی دولتی  و بنا شده به همت خیرین مرکزی خاص است که اگر چه از ظرفیت های تا به حال استفاده نشده اما نمی توان آن را به بهانه بودن در خارج از شهر و دلایلی دیگرتعطیل کرد.

وی تصریح کرد: با آگاه سازی مردم نسبت به اهمیت مباحث ژنتیک می توان از معلولیت‌ها جلوگیری کرد.

فرماندارمیبد نیزبا تشکرازتلاش‌های انجام شده برای راه اندازی مرکزتحقیقات ژنتیک و قدردانی از پیگیری های امام جمعه و نماینده مردم میبد گفت: یک سری مسائل فنی به جا مطرح است اما باید به گونه‌ای کارشناسی مشکلات مرتبط را بررسی کرد.

حسین فلاح به انجام مساعدت و پیگیری در ارتباط با این مرکز در سطح استان و کشور به عنوان خط قرمز این شهرستان قول مساعد داد.

امام جمعه میبد هم گفت : نگاه به این مرکزاز ابتدا نگاهی جامع و فراتر شهرستانی و فرا استانی بوده است و باید این نگاه هم مورد توجه باشد.

آیت الله اعرافی افزود: اگردولت دراین ارتباط باید پای کار بیاید و مطالعات و پژوهش با اعتبارات دولتی دنبال شود بهتر خواهد بود.

وی همچنین تحقیقات و پژوهش مهمترین را به عنوان گام اول دربیانیه گام دوم در صدر مسائل کشور برشمرد که توجه به آن می تواند استان را به صورت برند درآورد.

همچنین عضو مرکز تحقیقات ژنتیک میبد نیر دراین نشست با اشاره به فعالیت و سابقه این مرکز گفت : خانواده هایی که فرزند معلول دارند و همچنین افرادی که می خواهند ازدواج کنند وسابقه معلولیت در خانواده های خود دارند و نگرانند که معلولیت درخانواده های آنها و نسل بعد تکرار شود بیشترین مراجعه را به این مرکز دارند.

دکتر جلیل عفتی تصریح کرد: اگر خانواده ها برای پیشگیری از معلولیت در نسل های بعد با مراجعه به مرکز تحقیقات ژنتیک و با استفاده از خدمات این مرکزتحت آزمایش قرار گیرند به یقین معلولیت در خانواده های آنها و نسل بعدی تکرارنخواهد شد.

وی همچنین این مرکز را دارای ظرفیت ها و امکانات مورد نیاز برای آزمایش های ژنتیکی برشمرد و خاطر نشان کرد : این مرکز از نظر امکانات چیزی کم ندارد و می تواند در سطح کشور نیز ارائه خدمات نماید.

وی یادآور شد: تنها نیازاست به صورت شبکه ای از این مرکز حمایت شود و افراد از شهرهای دیگر به این مرکزارجاع داده شوند.