بفروئیه بخشی از میبد است که توجه بیشتر مسئولین به این بخش و همچنین همکاری خبرنگاران و رسانه ها برای برقراری ارتباط بین مردم و مسئولین برای پیگیری مشکلات و درخواست‌های مردمی در این منطقه را نیاز دارد.

شهر دار‌ بفروئیه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از مقام خبرنگاران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شهرداری دراین بخش بر لزوم عنایت داشتن بیشترمسئولین و به ویژه نماینده میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی به این منطقه ازمیبد که بودجه کمی به آن اختصاص داده شده تاکید کرد.

محسن فلاح یخدانی با اشاره به اوضاع بد مالی ، بدهکاری و پرونده های دادگاهی و مسدود بودن حساب شهرداری در زمان شروع خدمت خود در اردیبهشت 98 گفت:  با اطلاع کم و بیش از اوضاع در تمام مراحل کاری تلاش شد در حالی که حقوق پرسنل شهرداری دو ماه عقب افتاده بود و پیش بینی سنگ اندازی‌هایی بود با همکاری همه همکاران در شورای شهر و شهرداری با تشکیل جلسه‌هایی مردمی و برقراری نشست های متظم شورا مسائل و مشکلات شهرمورد بررسی قرار گرفته و چاره اندیشی شود.

وی درادامه با برشمردن اقدامات انجام شده ، افزود: با فراهم کردن تشکیلات اداری و اجاره کردن مکان مناسب برای شورای شهر و استقراراعضای آن و پا برجا کردن هفته ای دو روز نشست های شورا یک نشست مردمی با حضور شهردار و اعضای شورای شهرو یک نشست علنی برای بررسی مجوزها ودرخواست‌های ارسال شده به شورا اهداف مورد نظر پیگیری شد.

راه اندازی کارگاه های موتابی و زیلو بافی

فلاح تصریح کرد : با مشخص شدن 45 هدف 2 کارگاه موتابی در بفروئیه راه اندازی شد با این نگاه که همچنان که شهر میبد به نام زیلو جهانی شد موتابی هم که یکی از صنایع بفروئیه است با گرفتن تسهیلاتی از صندوق کارآفرین و با راه اندازی کارگاه‌هایی ، این صنعت نیزدر مسیر جهانی شدن قرارگیرد.

وی همچنین به راه اندازی کارگاههای زیلو بافی اشاره کرد و شروع مرمت ، بدنه سازی و جدا سازی بافت تاریخی بفروئیه طی 3 ماه پیگیری را طی قراردادی مشترک با سازمان میراث فرهنگی استان برشمرد که عملیات اجرایی آن با اختصاص 100 میلیون تومان از طرف شهرداری و 100 میلیون تومان از سوی میراث فرهنگی با مشخص کردن پیمانکار از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این مسئول همچنین شروع نورپردازی بافت تاریخی از 20 روز پیش ، برگزاری جلسه های کمیسیون ماده 100 به صورت مرتب دو هفته یک باربا حضور نماینده‌های شورا ، دادگستری و نماینده فرمانداری برای پیگیری مسائل مردمی ، تشکیل کمیته‌های فنی با حضور کارشناس پلیس راه و ترافیک برای بررسی معابر دارای مشکل ترافیکی و اصلاح هندسی تقاطع دارای مشکل ، تشکیل بانک اطلاعات املاک و شناسنامه دار کردن املاک و…را نیز ذکر کرد.

راه اندازی فرهنگسرای بفروئیه و بهینه سازی پارک ها

وی همچنین به بهینه کردن و نیز راه اندازی سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها ، ساماندهی گلزار بفروئیه ، پیگیری راه اندازی فرهنگسرای شهرداری با همکاری و همت یک نفرخیربرای مکان دار کردن انجیو های فرهنگی و نیز اختصاص مکانی به خبرنگاران و اهالی رسانه ، بازسازی مکانی متعلق به شهرداری به عنوان رستوران سنتی ، پیشنهاد احداث پارک‌های محله ای به شورا و شروع و آماده سازی یک پارک محله‌ای با 250 میلیون اعتبار، نرده کشی یکی از پارک ها و واگذاری پارک بانوان ببا تجهیز و ایجاد شرایطی بهتربه بخش خصوصی از طریق مزایده که مقرر شده اشاره کرد.

شهردار بفروئیه اضافه کرد: زیباسازی و رنگ آمیزی دیوارهای شهر که از خیابان امام شروع شده ، تغییر شیفت جمع آوری زباله و کسب رضایت مردم در این زمینه ، پیاده رو سازی 2 خیابان ها ، اصلاح هندسی میدان امام رضا طی طرحی که از قبل تهیه شده است و… نیز از دیگراقداماتی است که انجام شده یا در حال انجام است.

وی  پیگیری بهینه‌سازی جاده پیر بفروئیه با سنگ چینی با استفاده از سنگ های دیوارساحلی و نور پردازی و کف سازی آن در یک سال آینده  ، نصب تابلوی معرفی شهر بفروئیه در ورودی جاده کمربندی ، آسفالت حدود 500 متر مسیر جاده کمربندی که مابقی آن نیز در حال انجام است وپیگیری روشنایی خیابان امام و نیز خیابان امام حسن مجتبی در مذاکرده با اداره برق به صورت مشترک با توجه به درخواست های مردمی و نیزتصمیم بر شناسایی فرهیختگان و برگزاری همایش فرهیختگان به مناسبتی خاص هم یادآور شد.

انجام پروژه ها در بفروئیه با دست های خالی

فلاح خاطرنشان کرد : با وجود اوضاع بد مالی و بودجه 3 میلیارد و 200 میلیون تومانی که شاید همه آن هم محقق نشود و با دست خالی تلاش شده تا پروژه های مذکور انجام یا در مسیر انجام قرارگیرد.

وی به 10 هزارجمعیت بفرو اشاره کرد که سهم ویژه ای در انتخابات دارند و شایسته است به مشکلات این منطقه از میبد و انعکاس درخواست‌ها و درد دل های مردمی که بیشتر نیاز های خود را از جمله به علت نبود درمانگاه وداروخانه ای مناسب ، یک مرکز تایپ و تکثیر و…در میبد و اردکان تامین می کنند ، توسط خبرنگاران توجه شود.

شهرستان میبد شامل سه  بخش مرکزی ، بفروئیه و بخش ندوشن است.