مجریان برنامه های شاد برای کودکان به مناسبت عید سعید غدیرخم به بیمارستان امام جعفر صادق میبد(ع) رفتند و برنامه های شادی را برای کودکان ، مادران در فضای بیمارستان و بخش اطفال اجرا کردند.

روزها و شب‌های عید و زمانی که در خیابان‌های شهر و هر نقطه از آن بساط شربت و شیرینی برپا است و مردم با حضور در مراسم برپا شده روحیه شادی پیدا می‌کنند ، افرادی هم برروی تخت‌های بیمارستان با درد و ناراحتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کودکان بیماری در این روزها در بیمارستان‌ها به سر می برند که شاید در دل خود آرزو می‌کنند که ای کاش حالشان خوب بود و با دوستان خود درجشن ها شرکت می کردند.

به گفته مجری جشن‌های شاد در میبد شاد کردن دل بچه‌های بیمار دربیمارستان موجب شد تا او و دو نفرازدوستانش هنرمندش که بچه‌ها آنها را به نام عموآهنگی ، آقا دادا و عمو نباتی می‌شناسند، تصمیم بگیرند تا با انجام یک کارخیر وعام‌المنفعه در بخش اطفال بیمارستان میبد به اجرای نمایش و خواندن شعرهای کودکانه و نواختن آهنگ و طبل بپردازند.

آنها در ابتدا به عیادت کودکان بستری شده رفته و به آنها شکلات دادند و سپس در راهروی بخش اطفال با حضور پرستاران ، پزشکان ، مادران و کودکان برای لحظاتی به خواندن شعر، اجرای نمایش و پایکوبی وهنرآفرینی پرداختند وبعد از آن در ورودی بخش بستری نیزبه شاد کردن دل کودکان مهد کودک بیمارستان که به همراه مربیان خود آمده‌بودند ، پرداختند و روز خوبی را برای آنها رقم زدند.

شب و روز عید غدیر در شهرستان میبد با برپایی آیین‌های خاص این روز مانند برگزاری مراسم های جشن و به راه انداختن کاروان غدیر گرامی داشته می شود.