مسئول فرهنگی مسجد جامع میبد در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: با همت اهالی های محله‌های میبد ، بشنیغان و کوِچِّک وهمه دست‌اندرکاران هیئت سنتی میبد که متشکل ازهیئت‌های بشنیغان ، هیئت حسینیه کرم ، هیئت کاظمیه میبد و هیئت سادات متشکل ازهمه سیدهای میبد کاروان شادی غدیرراه اندازی شد. امامی با اشاره به […]

مسئول فرهنگی مسجد جامع میبد در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: با همت اهالی های محله‌های میبد ، بشنیغان و کوِچِّک وهمه دست‌اندرکاران هیئت سنتی میبد که متشکل ازهیئت‌های بشنیغان ، هیئت حسینیه کرم ، هیئت کاظمیه میبد و هیئت سادات متشکل ازهمه سیدهای میبد کاروان شادی غدیرراه اندازی شد.

امامی با اشاره به هیئت سنتی میبد که بیش از 400 تا 500 سال قدمت دارد افزود: این کاروان برای گرامیداشت مقام ولایت شکل گرفت و با بودن پرچمی متبرک به حرم حضرت علی (ع) در پیشاپیش آن از مهدیه میبد شروع به خرکت کرد .

وی ادامه داد : در طول مسیر در جلوی مسجد جامع میبد برنامه پذیرایی از مردم با شربت و همچنین اجرای برنامه مداحی و نیزمعرفی کتابخانه مسجد جامع شامل 200 جلد کتاب که امروز افتتاح شده ، انجام گرفت.

مسئول فرهنگی مسجد جامع میبد همچنین اظهار داشت : بعد از رسیدن کاروان به محل امامزاده نیز مجلس جشنی همراه با اجرای برنامه‌های نمایشی و مداحی و خواندن اشعارخصوص عید سعید غدیربرپا شد.

هیئت سنتی میبد هر ساله در دهه عاشورا همین مسیررا با خواندن اشعار مخصوص هر شب از این دهه مبارک طی می‌کند تا به امامزاده سید صدرالدین قنبر می‌رسند و در مکان امامزاده نیز هر شب مراسم شاه حسن شاه حسین اجرا می‌شود.