همزمان با روز اول ماه محرم آیین نخل‌برداری محله فیروزآباد میبد با قدمتی 400 ساله برگزار شد.

هرساله درعصر اولین روزمحرم نخل حسینیه بزرگ فیروزآباد ازحسینیه چهارده معصوم این محله بر روی دستان مردم از کوچه پس کوچه‌ها می گذرد به سمت حسینیه آورده می‌شود.

به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی میبد ، دراصل این مراسم معنوی که درتاریخ 18 دی ماه سال 96 به شماره یک هزار و 506 درفهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و پیشینه آن به زمان صفویه برمی گردد مخصوص روز عاشورا است  که درعصر این روزنخل از حسینیه بزرگ فیروزآباد به سمت حسینیه چهارده معصوم درمحله دروگ برگردانده شده و در آنجا به زمین گذاشته می‌شود.

رسول مشتاقیان همچنین نخل‌برداری را شبیه سازی تشیع جنازه امام حسین (ع) عنوان کرد.

البته نخل‌برداری درمحله فیروزآباد میبد همراه با این  نخل برداری ذکر شده که قدمتی 400 ساله دارد ، از یک روزمانده به ماه محرم شروع می‌شود که درآن روزیک نخل از مکان اتش‌نشانی میبد به سمت فیروزآباد آورده می‌شود ، در روزبعد نیزنخل هیئت فاطمیه که در کاشف آباد است بر سر دستان مردم همراه با نوحه سرایی درمسیرخیابان سلمان فارسی به سوی حسینیه فاطمیه منتقل می‌شود و روز بعد نیز مراسم نخل برداری 400 ساله انجام می شود.

در زمان برگزاری نخل برداری نیزافراد با توجه به نذوراتی که دارند بین مردم شکلات و نخودچی ، شربت و… توزیع می کنند، چنانچه در هنگام بردن نخل یکی از بانوان که در گرفتن تصاویر همراهی کرد بر فراز بام مسجد از بالا بسته های شکلات را بر سر جمعیت می انداخت و به گفته خودش به مدت 10 سال است که چنین نذری را به جا می آورد.

به گفته اهالی فیروزآباد مراسم عزاداری نیز درمحله فیروزآباد میبد با حضورهیئت ابوالفضلی و حسینی ازشب اول محرم تا روز عاشورا درحسینیه بزرگ فیروزآباد و با حضور هیئت فاطمیه در بیت الزهرای این محله برگزار می شود که تا روز سیزده محرم ادامه دارد.

در روزعاشورا نیز مراسم تعزیه و کتل بندی در ابتدا با حضور هیئت ابولفضلی و بعد از آن با حضور هیئت حسینی درحسینیه بزرگ فیروزآباد برگزار می‌شود و به دنبال آن همین مراسم نیزدر بیت الزهرا  بعد از اتمام مراسم حسینیه فیروزآباد انجام گرفته و بعد ازآن هم بازگرداندن نخل به سمت حسینیه چهارده معصوم صورت می گیرد.

روزسیزده محرم نیز کاروان اسرا دارند و برگرداندن یکی از نخل ها برگزارمی‌شود.

به گفته محمد علی دهقانی بنیان گذار بیت العباس فیروزآباد دراین مکان مراسم عزاداری درده شب محرم برگزار شده ودر شب عاشورا نخل به مکان خود در جنب آتش‌نشانی میبد واقع در خیابان امام بازگردانده می‌شود.

پخت آش گندم معروف به آش حسین نیزاز یک روز مانده به ماه محرم و در چند روز اول محرم در این محله انجام می‌گیرد و درهر روز دیگ های آش بسیاری بر روی اجاق ها قرارمی‌گیرد.

بنا به گفته مداح و سرپرست هیئت حسینی فیروزآباد در کنار درختی معروف به درخت «درخت امام رضا(ع)» آش گندم پخت می گردد که قدمتی چندین ساله دارد و این پخت آش با دو دیگ شروع شده وتا الان که حدود 60 دیگ آش پخته می‌شود.

حاجی جلال مومن زاده افزود: مواد اولیه آش نیزهمه نذری است که توسط مردم تامین می‌شود.

به گفته شاعراهل بیت که به مدت 20 سال است اشعارخوانده شده درهیئت ها را به همراه دیگر شاعران میبد وعضو کانون مداحان  می سراید ، اشعاربا توجه به آنچه مداحان می گویند در قالب های گوناگون شعری سروده می‌شود ، در روزعاشورا نیزاشعار قدیمی مشخص خوانده می‌شود.

حبیب خشایی افزود: درشب‌های محرم نیز بعضی اشعار معین که درجواب هم می گویند و به «اشعارجُلی »معروف است خوانده می‌شود.

بانوان نیز در مهیا کردن مواد اولیه پخت آش گندم و نیز برنج در هر شب محرم برای پذیرایی از مردم و هیئت‌ها نقش آفرین هستند.

شهرمیبد متشکل از بیش از 17 محله و آبادی است و هر کدام از محلات آئینی ویژه در ایام محرم دارند.

ایرنا

تصاویری از نخل برداری 400 ساله و پت آش گندم معروف به «آش حسین»