از کسبه خوش اصناف میبد قدردانی شد

با حضور فرماندارمیبد و مسئولین اداره صنعت ،معدن و تجارت میبد از دو نانوا ، یک آرایشگر و یک تعمیرکاراتومبیل به موجب خوش انصافی و برخورد خوب با مشتری قدردانی شد

فرماندارمیبد دراین ارتباط به ایرنا گفت: به سراغ اصنافی آمدیم که خوش اصناف بوده و کارهای خوب و خیری را با هدف خدمتگزاری برای مردم  انجام می‌دهند.

حسین فلاح در ادامه با تشکر از مسئولین اداره صنعت ،معدن و تجارت میبد و اتاق اصناف به خاطر هماهنگی برای اجرای برنامه تقدیری که انجام شد افزود: یکی  از نانوایی‌ها که بازدید شد علی رغم مشکلات اقتصادی وزن چانه‌‍‌‌‌‌ای حتی سنگین تر میزان تعیین شده برای پخت نان داشت ، همچنین هر دو نانوایی خوش انصاف و پخت نان مناسب و مشتری پسند داشتند..

وی در ادامه به انجام خدمات فنی توسط تعمیرکاری که در روزهای تعطیل برای افراد کم بضاعت به رایگان انجام می‌دهد و نیز آرایشگری که برای افراد بضاعت معرفی شده از دستگاه‌های حمایتی ارائه خدمت می کند ، اشاره و همه اینها را  افتخار خوبی برای شهر میبد شمرد که چنین کسبه خوش انصاف و مردمی دارد.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت میبد نیز با اشاره به اینکه با اطلاع رسانی مردمی و تحقیق‌هایی که شد برنامه تقدیر از کسبه انجام گرفت گفت : هادی صناعی تعمیرکاری است که روزهای جمعه وقت خود را به رایگان برای تعمیراتومبیل افرادی می‌گذارد که بضاعتی ندارند ، حمید ذوالفقاری نیز آرایشگری است که مجانی به اصلاح افراد معرفی شده از کمیته انصاف و دانش آموزان معرفی از مدارس می‌پردازد.

حجت الله خلیلی افزود: ابوالحسن زارع و علیرصا حاجی متصدی نانوایی امام خمینی نیز با توجه به پخت عالی و مناسب نان ، وزن چانه مناسب به صورتی که یکی از نانوایی‌ها وزن چانه‌ای حتی سنگین‌تراز حد معمول نیز باری پخت نان دارد، عدم کم فروشی و نداشتن شکایت مردمی و ابراز رضایت مردم از آنها مورد تقدیر قرارگفتند.

وی درادامه این تشویق‌ها را برای نمود کار واحدهایی عنوان کرد که مردم از کار آنها رضایت دارند.