آموزش و پرورش و بهزيستي میبد در راستای كاهش آسيب هاي اجتماعي وپیشگیری از معلولیتها همكاري مي كنند.

نشستی با حضور مسئولین آموزش و پرورش و مسئولین اداره بهزیستی شهرستان میبد با هدف همکاری این دو اداره برای كاهش آسيب هاي اجتماعي وپیشگیری از معلولیت‌ها در محل آموزشو پرورش برگزار شد.

رئیس موزش و پرورش میبد در این نشست اظهار داشت : حضور و جلب مشاركت اجتماعي دانش آموزان در كارهاي گروهي مي تواند زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي و پیشگیری از معلولیتها را   دانش اموزان و خانواده آنها فراهم سازد.

محسن موحدی فر افزود: دانش آموزان با شركت در فعاليت هاي گروهي، كسب مهارت هاي ارتباطي لازم و حضور در فعاليت هاي تيمي مي توانند در مورد آسيب هاي اجتماعي وپیشگیری از معلولیتها  آگاهي پيدا كنند.

وی ادامه داد: اداره اموزش و پرورش حاضر به هرگونه مساعدت و همکاری  در زمینه طرح هایی هست که باعث کاهش اسیبها و معلولیت در خانواده ها  میشود.

رئیس بهزیستی میبد نیز د راین نشست درارتباط با فعالیتهای بخش اورژانس خدمات اجتماعی و حوزه پیشگیری  توضیحاتی را ارائه نمود و خواستار همکاری و تعامل اموزش و پرورش همانند سالهای قبل در برگزاری طرح دانشنامه ازدواج،آگاهسازی مدارس در پیشگیری از معلولیتها ویژه دانش اموزان دوره دوم متوسطه پایه  دهم و یازدهم در دبیرستان های دخترانه و پسرانه با تدریس مربیان اموزش دیده  وباتجربه شد.