کشاورزان میبدی زیتون ها را نارس برداشت نکنند

رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی میبد از کشاورزان خواست تا با توجه به اینکه هنوز زمان مناسب جهت تهیه روغن کشی از زیتون در میبد فرا نرسیده تا زمان رسیدن زیتون‌ها دست به برداشت زیتون ها نزنند.

سمیه اسماعیلی کیا افزود: رسیدن زیتون ها با افزایش اندازه و تغییر رنگ آن ها از سبز به زرد و سپس به قرمز و بنفش و سرانجام به بنفش تند  و در نهایت به سیاه مشخص می شود.

وی ادامه داد :عموما بهترین روغن ها از زیتون هایی تولید می شوند که در زمان برداشت یک سوم تا دو سوم میوه ها سیاه شده باشند ، برای روغن کشی نباید زیتون ها نارس یا زیاد له باشد اگر میوه ای که خوب نرسیده است مورد روغن کشی قرار گیرد میزان روغن کم و طعم آن تلخ تر خواهد بود

رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی میبد  همچنین تصریح کرد: روغنی که از زیتون زیاد رسیده به دست می آید شیرین و دارای رنگ مایل به زرد است و  درصد روغن بیشتری دارد.

وی در ادامه اظهار داشت : معمولا برای استحصال روغن با طعم مناسب ۷۰ درصد زیتون بنفش و ۳۰ درصد زیتون سبز با هم مخلوط می شوند.