پدران عمود خیمه زندگی و مسئول خانواده‌ها هستند ، شکسته شدن اقتدارآنها در میان خانواده‌ها باعث به وجود آمدن آسیب‌های زیادی شده و بانوان باید کمک کنند که پدران به جایگاه خود نه به معنی خشونت بلکه به معنی اقتدار بازگردند.

کارشناس مسئول پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی استان یزد در کارگاه آموزشی فرزند پروری در مرکز فنی حرفه‌ای امام خمینی میبد با حضور کادر اداری و فنی این مرکز برگزار شد با اشاره به نقش و جایگاه پدران درخانواده گفت: جایگاه پدرجایگاه فشارفیزیکی و ضرب و زور نیست جایگاه وی در فرآیند تربیت حرف شنوی از او به جهت اقتدارش می‌باشد.

سید محمدرضا قائم محمدی با اشاره به اینکه اگر پدر یک خانواده در جایگاه خودش نباشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد ادامه داد : فاصله و جدایی بین پدر و مادر موجب از بین رفتن اقتدار و جایگاه پدر خانواده است در حالی که پدر و مادربا هماهنگ بودن و ارتباطی صمیمانه می‌توانند فرزندانی خوب که آینده ساز جامعه و نسل های بعد هستند را تربیت کرده و پرورش دهند.

وی همچنین داشتن قانون درزندگی را مهم شمرد و افزود: در خانه برای برقراری نظم و مسئولیت‌پذیری باید قانون و برنامه داشت و برای انجام هر کاری توسط بچه ها لازم است شرط و شروط گذاشت تا آن کار را انجام دهند.

کارشناس مسئول پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی تصریج کرد: متاسفانه درحال حاضر به دلیل عدم تربیت صیحیح فرزندان ، فرزند سالاری رواج دارد ،هنوز مادرانی هستند که برای بچه‌های خود لقمه می‌گیرند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرآیند تربیت سه تا هفت سال است خاطرنشان کرد: در هفت سال اول فرزندان را در عین حال که باید نظارت بر فعالیت های بچه ها داشت باید آنها را آزاد گذاشت در هفت سال دوم باید بچه ها را از مرتکب شدن اشتباه بازداشت و آنها باید از پدر و مادر حرف شنوی داشته باشند واگر این دو هفت سال طبق شیوه های تربیت پیش رود درهفت سال سوم بچه ها مشاوران خوبی برای پدرو مادرو افراد موفقی خواهند بود.

قائم محمدی یادآور شد: فرزندان ما باید مهارت حل مسئله و تصمیم بگیرند تا بتوانند به رفع مشکلات خود را در زندگی بپردازند.

وی همین طوربا ذکر این نکته که وجود حتی یک آسیب اجتماعی مانند تزریق قطره قطره ماده ای خطرناک به داخل حوضچه دارای ماهی می‌باشد و با رایج شدن آسیب زشتی آن نیز از بین می رود اضافه کرد : در حوزه سلامت اجتماعی ، برخورد با آسیب‌های اجتماعی درسه سطح پیشگیری از آسیب وتوانمند کردن افراد در برابر آسیب ، درمان فرد آسیب دیده و نیز کمک به فرد آسیب دیده برای غرق نشدن بیشتر در آسیب می‌باشد.

کارشناس مسئول پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی همچنین اظهار داشت : سالم زیستن درعصری که دنیا دهکده جهانی است سخت است ، فرزندان ما به راحتی علی فیلترینگ موجود به انبوهی از اطلاعات در ارتباط با کلمات ناهنجار دسترسی دارند و باید به اینکه تکنولوژی روز ابزار تسهیل امور است پدر و مادر بچه های خود را در استفاده از فضای مجازی کنترل کنند.

وی بعد از فضای مجازی دوستان را در دچار شدن فرزندان به آسیب اجتماعی اثرگذار شمرد و گفت: بچه ها از دوستان و نیز از پدر و مادر الگو می‌گیرند و به دنبال آن شخصیت آنها با محبت کردن در سنین کودکی به آنها و با مداخله و نربیت از دوران نوجوانی و جوانی ساخته می‌شود و به خصوص از زمان بلوغ جسمانی تا بلوغ اجتماعی فرزندان باید کارکرد خانواده به گونه‌ای باشد که پدرو مادر با مدیریت بتواند نسلی که سازنده نسل بعد هستند با به خوبی تربیت کند.

قائم مقامی همچنین تصریح کرد : اگرتوانستیم فرزندان خود را به خوبی تربیت کنیم کارمهمی را انجام داده‌ایم به دست آوردن دارایی که از این دست به آن دست می رسد اهمیت ندارد آنچه مهم و ماندگار است فرزندان صالح حاصل تربیت والدین برای پرورش و تربیت نسل‌های بعدی و ادامه مسیر بشریت می‌باشد.

رئیس اداره فنی وحرفه‌ای میبد نیز دراین کارگاه آموزشی ، ازهمکاری اداره بهزیستی میبد دربرگزاری این کارگاه تشکر کرد.

ایرنا