همزمان با پنجمین روز ازهفته دفاع مقدس گلزارهای شهدای میبد با حضورنیروهای انتظامی و پایگاه های مقاومت بسیج غبارویی شد.

گلزار شهدای محله بشنیغان میبد نیزهمانند گلزارهای دیگر طی مراسمی با همکاری پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر این محله غبارروبی شد.

این مراسم با حضورشهردار میبد ، دیگر مسئولین شهرداری و شورای شهر ، مسئولین سپاه و بسیج ناحیه میبد و خانواده های شهدا همراه با قرائت زیارت عاشورا توسط محمد تقی یکتا و مداحی محمد تقی زارع بود.

همچنین درطول هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده های شهدای محله بشنیغان توسط پایگاه مقاومت بسیج مالک اشترانجام گرفت.