رئیس اداره بهزیستی میبد گفت : همزمان با هفته سالمندان برنامه های گرامیداشت این قشر از جامعه توسط دست اندرکاران تحت نظارت بهزیستی در این حوزه در حال اجرا است.

سبد محسن فلاح ضمن تبریک هفته دفاع مقدس وروز جهانی سالمند و با اشاره به نشستی که دراداره بهزیستی میبد در این ارتباط برگزار شده ، افزود: با برنامه ریزی انجام شده برنامه های این هفته  از سوم تا نهم مهر ماه با شعار “فرصت های برابر برای تمام سنین” در حال اجرا است.

وی ادامه داد : بازدید ازمنزل سالمندان، همایش پیاده روی، همایش ورزش صبحگاهی،  همایش سالمندان با محوریت سلامت سالمندان با همکاری مرکز بهداشت ، برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت پیشگیری از معلولیت سالمندان ازجمله برنامه های این هفته است.

رئیس بهزیستی شهرستان  همچنین با ذکر روز شمار هفته سالمندی گفت: چهارشنبه ۳ مهر ماه (روز سالمند، سلامت و سبک زندگی سالم”، پنج شنبه ۴ مهر ماه  “روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده و جامعه)، جمعه ۵ مهر ماه”روز سالمند، سنت‌های دیرین فرهنگی، دینی و تکریم منزلت آنان”، شنبه ۶ مهر ماه  “روز سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمند ساز”، یکشنبه ۷ مهر ماه  “روز سالمند، عدالت، حقوق شهروندی و حمایت‌های قانونی)، دوشنبه ۸ مهرماه “روز سالمندی فعال و مشارکت اجتماعی”، سه شنبه ۹ مهر ماه “روز سالمند و سازمان‌های مردم نهاد” نامگذاری شده است.

گفتنی است روزجمعه اجرای برنامه پایش سلامتی سالمندان با گرفتن فشار خون آنها توسط مدکاران بهزیستی در مصلی آیت الله اعرافی محل با هدف گرامیداشت هفته سالمندان و روزسالمندی انجام گرفت.