رئیس اداره بهزیستی میبد گفت: با توجه به لزوم مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابرتنها در 40 درصد این مکان‌ها برای راحتی تردد سالمندان و معلولین تدابیری اندیشیده شده و رفت و آمد در 60 درصد آنها حتی برای افراد عادی جامعه نیز مشکل زا است.

سید محسن فلاح در شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب سازی شهرستان افزود: سد معبر از نگاه شرعی تضییع حق الناس است ، گذشته از آن قانون جامع معلولین قانونی است که مجلس تصویب کرده و با توجه به آن باید دسترسی همه معلولین ، جانبازان و سالمندان به عنوان یک سوم جمعیت شهر به مکان‌های عمومی آسان باشد.

وی با درخواست از ادارات و ارگان‌های مرتبط جهت همکاری برای اجرایی شدن این قانون خاطرنشان کرد: به هر گوشه از شهر که نگاه کنیم به ویژه در مکان‌هایی نظیر پارک فلسطین که نمی توان انتظار داشت شاهد سد معبرو گذاشته شدن موانعی چون اتاق پلیس بر سرراه مردم که سالهای سال است کسی به برداشتن آن توجه ندارد ، باشیم.

رئیس اداره بهزیستی میبد همچنین فرهنگ‌سازی درارتباط با سد معبر و مناسب‌سازی مکان‌هایی مانند حسیینیه‌ها ، تکایا، مراکز درمانی ، داروخانه‌ها ، بانک‌ها و…را ضروری دانست.

فرماندار میبد نیز دراین نشست با توصیه به انجام اقدامات لازم در خصوص بهسازی مکان‌های عمومی به خصوص مانند داروخانه‌ها برای جلوگیری از زمین خوردن افراد سالمند گفت: لازم است تک تک مکان‌ها مورد بررسی قرارگرفته و نواقص آنها برطرف گردد ، بسیار ناخوشایند است که به مدت یکسال آسانسور ساختمان یک مرکز سونوگرافی مشکل داشته‌باشد و مردم بیمارمجبوربه بالا رفتن از پله ها باشند.

حسین فلاح افزود:نظام مهندسی باید برای مکان‌ها اصولی را تعریف کند که بر اساس آن ها ساخت و سازها صورت گیرد.

رئیس نظام مهندسی میبد هم دراین نشست  به لزوم  ساخت وسازها بر اساس اصول تعیین شده و طراحی شده نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: دراین ارتباط شهرداری می تواند با ندادن پایان کاربه ساخت و ساز اماکن عمومی که تا مدتی پیش و حتی در حال حاضر نیز برای ساخت و ساز از هیچ کانالی عبور نمی کنند، آنها را ملزم به گرفتن تاییدیه نظام مهندسی کند.

در این نشست به لزوم تخصیص اعتبار برای مناسب‌سازی مکان‌هایی که رفع مشکل آنها هزینه بر است ، مشخص کردن مکان‌ها و ارائه راهکاربرای مناسب سازی و برخورد اجرایی وعلمی تر در این حوزه اشاره شد.