چله کشی و راه اندازی دار زیلو

آماده‌سازی نخ و چله‌کشی مراحل اولیه راه اندازی زیلو است که نیاز به دقت وظرافت خاص دارد.

زیلو به سبب طرح و نقش هایی که دارد و همچنین  ویژگی هایش که به خاطر آنها به فرش سلامت نیز شهرت دارد مورد توجه بسیاری از مردم است .

چگونگی بافت و نقش اندازی این فرش شیوه ای خاص است که با توجه به چگونه گرفتن تارها انجام می گیرد.

با همکاری شرکت تعاونی زیلو بافان روش آماده سازی نخ و چله کشی و همچنین سوار کردن تارها بر دار زیلو در این ویدئو با توضیحات سید رضا سید الحسنی توضیحات زیلوباف میبدی و همکاران وی ارائه می شود.

چله کشی و راه اندازی دار زیلو