مراسم کلنگ زنی ارگ شهرداری میبد

مراسم کلنگ زنی احداث ارگ شهرداری میبد (ساختمان شهرداری ) و بازدید از پروژه عمرانی بام میبد با حضور استاندار یزد و مسوولان استان و شهرستان میبد انجام شد.

مراسم کلنگ زنی احداث ارگ شهرداری میبد (ساختمان شهرداری ) و بازدید از پروژه عمرانی بام میبد با حضور استاندار یزد و مسوولان استان و شهرستان میبد انجام شد.