پیامک روز دانشجو

کسب علم و دانش در کنار ارتقای اخلاق، و حرکت در جهت تحقّق الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، مهم ترین وظیفه دانشجویان مسئولیت پذیر و بابصیرت ایران اسلامی است. ♣♣♣♣♣♣♣ رسالت دانشجویان الگو و نمونه، کسب نقّادانه دانش، و پافشاری بر مطالبات انسانی و اسلامی جامعه، از جمله عدالت خواهی، تکامل معنوی اجتماع، و رفاه […]

کسب علم و دانش در کنار ارتقای اخلاق، و حرکت در جهت تحقّق الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، مهم ترین وظیفه دانشجویان مسئولیت پذیر و بابصیرت ایران اسلامی است.
♣♣♣♣♣♣♣
رسالت دانشجویان الگو و نمونه، کسب نقّادانه دانش، و پافشاری بر مطالبات انسانی و اسلامی جامعه، از جمله عدالت خواهی، تکامل معنوی اجتماع، و رفاه مادی جامعه است.
♣♣♣♣♣♣♣
دست یافتن میهن عزیزمان به قلّه های رفیع مادّی و معنوی، و رسیدن به افق های چشم انداز بیست ساله کشور، جز با تلاش خستگی ناپذیر و آگاهانه دانشجویان و دانشگاهیان امکان پذیر نیست.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو بر تمامی دانشجویان فهیم ایران اسلامی، این دانشمندان و مدیران باایمان و دانای فردای این مرز و بوم، مبارک باد.
♣♣♣♣♣♣♣
پیشرفت علمی و معنوی امروز و فردای کشور، مرهون مجاهدت های دانشجویان دیروز و امروز، و مدیران و دانشمندان امروز و فردای این میهن عزیز و سربلند است.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو بر دانشجویان کوشا و آگاه، این سرمایه های بی بدیل دانش و بینش ایران اسلامی فرخنده باد.
♣♣♣♣♣♣♣
روز دانشجو بر همه دانشجویان فهیم و فعّال که آینده سازان این مرز و بوم هستند، گرامی باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تکریم علم و دانش در ملازمت ایمان و بصیرت و بینش، بر شما دانشجویان فهیم ایران اسلامی خجسته باد.
♣♣♣♣♣♣♣

روز دانشجو، روز تجلیل از مقام والای اهل علم، و روز تأکید بر نقش توأمان دانش و بینش در ارتقای مادی و معنوی بشر، بر شما دانشجویان آگاه و مؤمن فرخنده باد.

فرا رسیدن روز دانشجو، بر دانشجویان باایمان و پرتلاش ایران اسلامی خجسته باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو، بر دانشجویان پویای میهن اسلامی مان، این جهادگران سنگرهای علم و فن آوری و این فاتحان قله های رفیع سربلندی مبارک باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو بر همه دانشجویان ایران اسلامی که با تکاپوی علمی، هشیاری سیاسی و بصیرت و ایمان دینی برای پیشرفت فردای این میهن عزیز می کوشند، فرخنده باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو، روز ستایش علم آموزی و تخلّق به سیر نیک انسانی و اسلامی، بر دانشجویان مسلّح به سلاح بینش و تقوا مبارک باد.
♣♣♣♣♣♣♣
روز دانشجو بر شما دانشجویان، سربازان بابصیرت و باایمان و تلاشگر سنگرهای جهاد علمی و عقیدتی، مبارک باد.
♣♣♣♣♣♣♣
روز دانشجو، بر همه دانشجویان ایران اسلامی که برای پرواز به سوی قلّه های کمال، از دو بال دانش و اخلاق دینی یاری می جویند، خجسته باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو بر تمامی دانشجویان عدالت خواه و روشن بین ایران اسلامی گرامی باد.
♣♣♣♣♣♣♣
سال روز شهادت سه پرنده از آسمان عدالت طلبی، شهیدان حقیقت جوی دانشکده فنّی دانشگاه تهران و روز دانشجو، بر همه دانشجویان بابصیرت خجسته باد.
♣♣♣♣♣♣♣
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر مطالبات عدالت جویانه دانشجویان باایمان و حق طلب، بر شما دانشجویان فهیم ایران اسلامی فرخنده باد.
♣♣♣♣♣♣♣
صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر کشیدن پرستو شدن
تو که پر نداری پرستو شوی
بنشین درس بخون تا ارسطو شوی
روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک.
♣♣♣♣♣♣♣
دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم. دانشجوی متعهد روزت مبارک.
پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید . روزتان مبارک . . .
♣♣♣♣♣♣♣
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن درآید
روز دانشجو مبارک !
♣♣♣♣♣♣♣

بر در دانشکده ای رفتم دوش
دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش
هر یک به زبان حال با من گفتند
این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش !

منبع :

راسخون

بیتوته