موفقیت یا ناکامی مدیران وابسته به منابع انسانی است

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت: موفقیت و یا ناکامی مدیران دولتی و خصوصی در سطوح خرد و کلان به منابع انسانی سازمانها که برای نجات جوامع بشری از خطرها و بحرانها و تسهیل پیشرفت و توسعه ایجاد شده‌اند ، وابسته است.

اکرم فداکار طی صدور پیامی با گرامیداشت «روز ملی منابع انسانی» ، افزود: این روز به عنوان روزی خاص در تقویم رسمی کشور می‌تواند تلنگری بیدارکننده نامگذاری برای مدیران باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در ادامه پیامش آورده است : ما مدیران اگر نتوانیم با هم جهت سازی اهداف فردی و سازمانی، دانش، مهارت و انگیزه منابع انسانی را در مسیر تحقق اهداف سازمان به هم افزایی و بهره وری برسانیم، در پیشگاه ملت، سرمایه گذاران، مالکان و دیگر ذینفعان سازمانهایمان مسئول و پاسخگو خواهیم بود.

آن روی سکۀ این نامگذاری، حاوی پیامی روشن به نیروهای شاغل در سازمانهای خصوصی و دولتی کشور است؛ پیامی سرشار از امید به آینده و بیدارکننده حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس. هرکدام از ما به عنوان بخشی از بدنه انسانی سازمان خود، همچون سلولهایی در هماهنگی با تمامیت بدن¬واره سازمانی فعالیت می کنیم و مسئولیتی اساسی در حیات و رشد این سازمانهای زنده بر عهده داریم. بدین ترتیب، با وجود تنگناهای اقتصادی و شرایط ناپایدار انگیزشی نباید در ایفای این نقش حیاتی خود کوتاهی کنیم.

به سهم خویش روز ملی منابع انسانی را به جامعه کارکنان و مدیران استان تبریک می گویم و امیدوارم با هم افزایی و تشریک مساعی بتوانیم خدمت شایسته ای انجام دهیم.