جشن دهه کرامت در بازارچه فروش محصولات

مراسم جشن دهه کرامت در بازارچه فروش صنایع دستی و محصولات تولید شده در حوزه مشاغل واقع در طبقه فوقانی آب انبار امیرآباد میبد با حضور مداح اهل بیت »سید مرتضی سجادی« برگزار شد.

برگزاری این مراسم همراه با حضور بانوان و دختران کودک و نوجوان در مکان بازارچه بود که برای خرید و بازدید از نمایشگاه آمده بودند و در مراسم جشن نیز شرکت کردند.